Illustration från pixabay.com

Stoppa planerna på en utbyggnad av Kjula flygplats

Etablering av en kommersiell flygplats står i strid med kommunens miljömål beslutat av Kommunfullmäktige 2015-11-26. Bland annat fastslås att man ska minska och förebygga utsläpp av farliga ämnen och att bli en fossilfri kommunkoncern 2020.

Men det räcker inte med fina ord – man måste visa att man är seriös och går från ord till handling. OCH DET ÄR BRÅTTOM!! Det är dags för Eskilstuna Logistikpark att ge upp sina drömmar om en internationell storskalig flygplats. För hur ska vi med en utbyggd flygplats kunna uppnå ställda miljömål?

Finns det en miljökonsekvensbeskrivning för en sådan utbyggnad?

Vid en intervju på Lokala Nyheter Sörmland i slutet av oktober frågar sig reportern hur det går ihop med att Eskilstuna ska bli alltmera fossilfritt. På denna fråga svarar då David Hoffman, VD på Eskilstuna Logistikpark:

“Lite för tidigt att tala om alla miljökonsekvenser känner jag.”

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen menar att vi nu har vant oss vid att flyga, men att en mycket allvarlig baksida är miljöförstöring och klimatpåverkande utsläpp. Hon säger:

“Vi ser tyvärr idag alldeles för många aktörer som inte orkar ta ett seriöst ansvar för den konflikten, utan istället låtsas som att det kommer att lösa sig i förbigående eller med ett enkelt bränslebyte.”

Det är redan en överetablering av kommersiella flygplatser inom 10 mil från Eskilstuna och som är förlusttyngda. Exempelvis kan nämnas Västerås med en förlust på 30 miljoner per år.

Kjula flygplats går redan 6-8 miljoner kronor/år i förlust, vilket drabbar skattebetalarna.

Vi vill dessutom starkt ifrågasätta att en eventuellt utbyggd flygplats skulle finansieras av ett utländskt konsortium.

Låt oss slippa en “miljöbov” i form av en flygplats och istället satsa pengar på förskola/skola och äldrevård.

Eva Berglund
Kristina Larson

You May Also Like