Eskilstunalärare stöder BB-ockupation

Stöduttalande till ockupanterna på Sollefteå BB

Vi folkhögskollärare på Eskilstuna folkhögskola vill härmed uttrycka vårt stöd till er som kämpar för att få bevara BB i Sollefteå. Vi vill även tacka för den lektion ni ger oss i samhällskunskap. Historien behöver inte skrivas av överheten utan vi kan påverka den med våra handlingar. Det är vår förmåga att enas och tillsammans försvara och utveckla välfärden som avgör våra barns framtid. På så sätt försvarar ni kommande generationer i dubbel bemärkelse.

Förbundet Folkhögskollärarna Distrikt V Eskilstuna Folkhögskola

You May Also Like