Bild: Skärmklipp av rapporten “Strukturella löneskillnader 2019” från sverigeskvinnolobby.se, Lönelotsarna.

Corona-arbetarna inom vård och omsorg måste få kraftigt höjda löner

Den strukturella löneskillnaden mellan könen har ökat sedan 2017 och uppgår till 15 procent. För att vända utvecklingen krävs rejäla lönehöjningar för sjuk- och undersköterskor och för- och grundskollärare.

Det visar en ny rapport från Lönelotsarna och Sveriges Kvinnolobby.

– Corona har väckt ett folkligt stöd för högre löner i vård och omsorg, regeringen har gjort satsningar på välfärden. Nu är det upp till arbetsmarknadens parter att förhandla fram riktiga lönehöjningar för vård, skola och omsorg, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Barnmorskor och civilingenjörer har sammantaget jämförbara krav på utbildning, färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden. Men barnmorskor tjänar 5 200 kronor mindre än civilingenjörer.

– Det är ingen slump. Kvinnors arbete har i alla tider värderats lägre än mäns arbete, säger Marie Trollvik, löneanalytiker på Lönelotsarna.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like