Bild: Gerd Altmann / Pixabay.

Corona visar tydligt på nödvändigheten av kamp mot den vanvettiga militarismen

Svenska Freds har samtalat med den brittiska fredsorganisationen CAAT – Campaign Against Arms Trade – om den säkerhetspolitik som världen behövt länge och ännu mer efter pandemins utbrott.

Den här krisen som vi är mitt uppe i visar verkligen att säkerhetsproblem inte kan lösas med militära medel. Det är tydligt att de länder som lägger mest på militära utgifter, exempelvis Storbritannien och USA, är helt inkapabla att hantera den här krisen. Det visar hur bisarrt det är att lägga så mycket pengar på krig och militära utgifter – och så lite på det som verkligen kan göra människor säkra, säger Sam Perlo-Freeman på den brittiska fredsorganisationen.

Han noterar ett ökat intresse för icke-militära perspektiv på säkerhet. Som exempel nämner han en debatt om corona-krisen i det brittiska parlamentet då ickemilitära säkerhetsexperter bjöds in för att delta. Något han menar står i kontrast till den förändring av spelplanen som skedde efter terrorattackerna 2001.

Det var attacker som hade avsedd effekt mot tvillingtornen i New York och krigshögkvarteret Pentagon.

Förutom att händelsen i sig var en katastrof, så har de säkerhetspolitiska konsekvenserna av 11 september inneburit en ännu större katastrof. Världens militära utgifter har ökat enormt och krig och det militära har dominerat synen på säkerhet sedan dess.

Men på senare tid har de säkerhetshot som klimatförändringarna innebär ökat förståelsen för att vi måste ändra synen på säkerhet. Och nu, med de akuta säkerhetspolitiska konsekvenserna av corona-krisen, blir det ännu mer uppenbart att det är helt orimligt att lägga så mycket pengar på militära utgifter – och så lite på sjukvård och andra saker som gör människor säkra på riktigt, säger Sam Perlo-Freeman.

Tommy Jansson

 

You May Also Like