Meliza Koponen Lindström och Nomie Fältskog – tidigare elever och deltagare i projektet EGOS…

Beviljat EU-bidrag möjliggör fortsatt projekt för utsatta ungdomar i Eskilstuna

Projektet EGOS, som drivs på Rinmangymnasiet i Eskilstuna, och stöttar “vanliga ungdomar med ovanliga erfarenheter”, har beviljats 13 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden. Det för att kunna fortsätta arbetet i ytterligare tre år. Syftet med projektet är att stötta ungdomarna utanför klassrummet, och på så sätt få ordning på deras skolgång och livet i övrigt.

Projektet Eskilstunas grund för organiserad samhällsutveckling” (EGOS) drivs på resursenheterna på Rinmangymnasiet i Eskilstuna. Samlingsnamnet är Rinman 3. Projektet stöttar ungdomar som av olika anledning inte klarar av att gå i en vanlig skolklass. Det handlar om elever som på grund av exempelvis neuropsykiatriska funktionsvariationer och social problematik har extra svårt att klara skolgången, och livet i övrigt. Detta medför stor risk att hamna i olika typer av livslångt utanförskap på grund av exempelvis våld och förtryck i nära relationer, kriminalitet och drogmissbruk.

Stöd och aktiviteter

Projektets viktigaste syfte är att motverka våld och gängrelaterad kriminalitet. Detta görs genom att stötta ungdomarna på de tider då de inte är i klassrummet, och på så sett se till att ungdomarna får ordning på skolgång och livet i övrigt. EGOS har arbetats fram i samarbete med polis och socialtjänst, men också av eleverna på Rinman 3 som varit med och tagit fram innehållet i projektet. Ungdomarna har fått tycka till om vilket stöd och vilka aktiviteter de behöver.

Nu har projektet EGOS beviljats 13 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att kunna fortsätta sitt arbete och ta det vidare till EGOS 2.0.

– Jag blev så lycklig att tårarna trillade när vi i förra veckan fick besked att vi beviljats medel för att driva EGOS 2.0. Det här ger oss stora möjligheter att göra skillnad i Eskilstuna, vilket det finns ett stort behov av, säger Emma Larsson, samordnare och kurator på enheten Lyktan på Rinmangymnasiet.

Emma Larsson.

– Jag kan inte fatta att jag varit med och grundat EGOS, säger Meliza Koponen Lindström, tidigare elev och deltagare i projektet.

– Det känns häftigt att kunna hjälpa andra som är i samma situation som jag var, säger Nomie Fältskog, tidigare elev och deltagare i projektet.

– Det här är avgörande för att ge många ungdomar en bra start in i vuxenvärlden och samtidigt starkt positivt för Eskilstunas utveckling, säger Tommy Malm, kommundirektör i Eskilstuna.

Tommy Malm.

Stärker skyddsfaktorer

I arbetet med EGOS 2.0 kommer projektet att fortsätta samarbeta med socialtjänst, polis, föräldrar, barn-och ungdomspsykiatrin (BUP), fritidsgårdar och föreningsliv. Tillsammans kan de ge skyddsfaktorer som gör att projektets deltagare väljer bort de kriminella gängen.

Exempel på skyddsfaktorer:

  • Stöd till att få en fungerande skolgång.
  • Stöd till föräldrar som har svårt att klara föräldraskapet.
  • Möjlighet till arbete och egen inkomst via feriepraktik under alla lov.
  • Stöd från projektet till att skapa en meningsfull fritid.

Rinmangymnasiet i centrala Eskilstuna.

Läs också:

Elever från Gymnasiesärskolan i Eskilstuna “dansar runt i världen”

You May Also Like