Militärövningen Baltops 20. Avfotograferat från dataskärmen.

Ännu en militär maktdemonstration av NATO på svenskt territorium

7 juni, dagen efter nationaldagen, inleddes ännu en omfattande militärövning i Sverige. Redan på självaste nationaldagen, då blickarna och uppmärksamheten var riktade mot annat håll, påbörjades den stora militärövningen.

“I stormbyar kastade korvetten HMS (Hans Majestäts Skepp. Min anmärkning) Karlstad loss från Kalskrona örlogshamn. På själva nationaldagen sattes kursen mot den stora militärövningen Baltops”, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande idag 7 juni, där man också visar en propagandafilm där korvetten ger sig ut på det stormpiskade havet under en vajande blågul flagga.

Det är “den multinationella marina övningen Baltops 20 (Baltic operations) som ska stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer…Baltops genomförs årligen sedan 1972 av USA:s flotta inom ramen “in the spirit of Partnership for Peace”, skriver Försvarsmakten om den övning i södra och sydöstra Östersjön som genomförs 7-19 juni.

Totalt deltar 19 nationer i den här militärövningen. Det är 17 NATO-länder samt de två “partnerländerna” Sverige och Finland.

Bland de 17 NATO-länder som deltar i militärövningen tillsammans med det “neutrala och alliansfria” Sverige kan nämnas, förutom USA, Turkiet.

Turkiet finns med på listan över “ickedemokratier”, som väl är en förskönande omskrivning av diktatur, som Sverige säljer vapen till.

“Rekordökning av svenskt krigsmateriel till Turkiet…Huvudtrenden är att vapenexporten från Sverige till Turkiet har ökat dramatiskt, där förra året var ett rekordår”, skriver SvD 2019-10-10.

Även om man nu tillfälligt (?) stoppat vapenexporten till Turkiet, är det ändå anmärkningsvärt att Sverige nu “övar fred” “in the spirit of Partnership for Peace” tillsammans med NATO-landet Turkiet.

På tal om svensk neutralitet och alliansfrihet. Så här beskriver Försvarsmakten sitt deltagande i den här stora NATO-övningen:

Försvarsmaktens deltagande syftar främst till att fortsatt utveckla interoperabiliteten samt YTTERLIGARE INTEGRERA MARINENS BIDRAG AV DELTAGANDE VISBYKORVETTER I NATOS SNABBINSATSSTYRKA (min kursivering) (NRF) och U.K Joint Expeditionary Force (JEF).”

“Ytterligare integrera”, sa Bill. “Ytterligare integrera” sa Bull

Vad säger krigs-och försvarsminister Peter Hultqvist?

Avslutningsvis kan påpekas att det är regeringen, inte riksdagen, som fattar beslut om Sverige ska delta i sådan här militär lekstuga. Eller som Försvarsmakten skriver i sitt pressmeddelande:

“Beslut om svenskt deltagande i en insats med förband eller förmågor fattas av regeringen”.

PS. I ett av citaten från Försvarsmakten finns ordet “interoperabilitet”. Så här beskriver svenska Försvarsmakten ordet interoperabilitet:

“Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Skall kunna ske genom att tjänster utbytes mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära styrkor. Uppnår genom en internationell standardiseringsprocess”.

Rolf Waltersson

You May Also Like