Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling antagen

De kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren har tillsammans arbetat fram en gemensam strategi och målbild för sjöns framtid med fokus på landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring.

Syftet med strategin … Läs mer “Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling antagen”

Read more