Riksväg 56 med Hjälmaren på båda sidor…

Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling antagen

De kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren har tillsammans arbetat fram en gemensam strategi och målbild för sjöns framtid med fokus på landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring.

Syftet med strategin är att beskriva en gemensam vilja och ambition med Hjälmaren för att kunna nyttja potentialen i sjön och dess omgivning. Strategin utgår från åtta olika teman med framtidsbilder där ett antal ställningstaganden har formulerats. Teman är: friluftsliv, besöksnäring, landsbygdsutveckling, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske.

– Genom att utgå från en gemensam strategi skapar vi nu goda förutsättningar för att tillsammans kunna arbeta för att utvecklingen av Hjälmaren sker samordnat och på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är till gagn för en attraktiv levande landsbygd för både besökare och de som lever och bor kring Hjälmaren, säger Ann-Sofie Wågström (S), Kommunfullmäktiges ordförande i Eskilstuna.

Ann-Sofie Wågström

– Hjälmaren har stor potential, och genom samverkan för att nå vision och mål som anges i strategin tar vi ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Hjälmaren. Att utveckla Hjälmaren innebär även en utveckling av Eskilstunaån som då knyter samman Eskilstuna som ort med Hjälmaren, säger Mari Backlund, natur- och vattenstrateg på Kommunledningskontoret i Eskilstuna.

Flera kommuner och regioner inblandade

Strategin antogs nu i dagarna av Kommunfullmäktige i Eskilstuna och är redo att antas av övriga kommuner som har sin hemvist kring sjön Hjälmaren. Parallellt hanteras strategin av de regioner och länsstyrelser som ligger kring sjön.

Samtidigt som strategin antas pågår arbete med att sjösätta en gemensam samordningsfunktion som ska arbeta långsiktigt med utvecklingen av Hjälmaren inom strategiområdena. Samordningsfunktionen kommer att presenteras under Hjälmarkonferens 2 den sista mars i Eskilstuna.

Organisationerna som har tagit fram strategin är: Arboga Kommun, Eskilstuna Kommun, Katrineholms Kommun, Vingåkers Kommun, Örebro Kommun, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro Län, Länsstyrelsen Södermanlands Län, Länsstyrelsen Västmanlands Län, Länsstyrelsen Örebro Län, Destination Eskilstuna, Plus Katrineholm och Örebrokompaniet.

Läs också:

Vägen mellan Alberga och Katrineholm blir mötesfri

You May Also Like