– Ett gediget dialogarbete har genomförts, och nu tar vi med oss tankar och idéer och fortsätter arbetet med att utveckla området kring Hjälmaren, säger Sarita Hotti (S) som är Eskilstuna Kommuns styrelseledamot i den nybildade föreningen Hjälmarsamarbetet…

Hjälmarens utveckling ska drivas av ny förening

Ett viktigt steg för utvecklingen av Hjälmaren tas när föreningen Hjälmarsamarbetet bildas. Föreningen har uppdraget att samordna utvecklingen av bland annat landsbygdsutveckling, naturmiljö och friluftsliv.

För att skapa en attraktiv och levande landsbygd med ett rikt friluftsliv och förutsättningar för en stark besöksnäring kring Hjälmaren har kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer runt Hjälmaren tillsammans bildat föreningen Hjälmarsamarbetet. Föreningens huvuduppdrag är att samordna utvecklingsarbetet gällande landsbygdsutveckling, maritim utveckling, friluftsliv, besöksnäring, naturmiljö, kulturmiljö, fiske, vattennivå- och kvalité. Föreningen ska också verka för en effektiv samverkan och samordning mellan kommunerna, regionerna, länsstyrelserna och destinationsbolagen med fokus på Hjälmaren, samt lokal förankring och samverkan med civilsamhälle, näringsliv och markägare.

I föreningen ingår representanter från Eskilstuna Kommun, Katrineholms Kommun, Vingåkers Kommun, Örebro Kommun, Arboga Kommun, Länsstyrelsen Södermanland Län, Länsstyrelsen Västmanland Län och Länsstyrelsen Örebro Län, samt Destination Eskilstuna, Plus Katrineholm och Örebrokompaniet.

”Ser fram emot att arbetet kommer igång”

– Ett gediget dialogarbete har genomförts, och nu tar vi med oss tankar och idéer och fortsätter arbetet med att utveckla området kring Hjälmaren. Jag ser verkligen fram emot att föreningen kommer igång med sitt arbete, säger Sarita Hotti (S) som är Eskilstuna Kommuns styrelseledamot i den nybildade föreningen.

Sarita Hotti

Läs också:

Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling antagen

You May Also Like