Framför Värjan är det bara stubbarna kvar som vittnar om det som tidigare prydde stadsmiljön…

Almarna borta utanför Värjan i centrala Eskilstuna

Den som passerat Värjan i centrala Eskilstuna den senaste tiden har kanske noterat att de nio almar som tidigare kantat gatan är borta. Endast meterhöga stubbar står kvar som en påminnelse om växtligheten. Eskilstuna Kommun har tyvärr tvingats avverka några av stadens sista almar — på Alva Myrdals Gata. Anledningen är att de har smittats av den holländska almsjukan.

Träden har smittats av den holländska almsjukan – en svampsjukdom som sprids med almsplintborrar och som har drabbat almar i hela Sverige.

– Tidigare var skogsalmen ett vanligt förekommande park- och gatuträd. De som vi nu tvingats ta ned utanför Värjan var döda Hörsholmsalmar, berättar Fredrik Eklund som är trädvårdare på Eskilstuna Kommun.

Endast fåtal almar kvar

– När jag började på Stadbyggnadsförvaltningen för sju år sedan fanns det gott om almar i staden. Nu finns det endast ett fåtal kvar. Under åren har det tagits bort hundratals almar i våra parker och naturområden, berättar Fredrik Eklund.

Almsjukan är inte det enda som tvingar kommunen att avverka. I stadsmiljö härjar även askskottsjuka och kastanjeblödarssjuka. Och i svenska skogar och naturområden ser man effekterna av granbarkborrens framfart.

Kommer att ersättas

De träd som nu tagits bort direkt utanför Värjan i Eskilstuna Centrum kommer att ersättas när gatan ska byggas om för att anpassas till den tidigare ombyggda delen av Alva Myrdals Gata och kommande bebyggelse på kvarteret Valören. Kanske det då blir med en ny sort av alm som är mer resistent mot almsjukan.

– För att undvika att hamna i samma situation som med almsjukan, askskottssjukan och kastanjeblödarsjukan vill vi variera de trädarter som ska ersätta våra avverkade träd, säger Fredrik Eklund.

Inventering av stadsträd

Stadsbyggnadsförvaltningen driver ett Lona-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) som ska pågå fram till 2024. I projektet inventeras cirka 2000 park- och gatuträd. Inventeringen ska leda till ökad kunskap om hur mycket träden ger tillbaka i form av ekosystemtjänster och ligga till grund för en trädplan med fokus på att långsiktigt förvalta samt utveckla stadens trädbestånd.

Eskilstunas trädbestånd består för närvarande av övervägande äldre träd. Beståndet saknar nästan helt ”medelålders träd” men har en del ungträd.

”Stadens lungor”

– Som trädförvaltare står vi inför många utmaningar. Då är det bra med en långsiktig plan för hur vi ska arbeta med våra träd, stadens lungor, som är ett av de viktigaste stadsbyggnadselementen, säger Fredrik Eklund, trädvårdare på Eskilstuna Kommun.

You May Also Like