Alarmerande rapport om ökande klyftor

De ekonomiska klyftorna har under de senaste årtiondena ökat inom OECD:s medlemsländer (26 europeiska stater plus USA, Kanada, Chile, Mexiko, Japan, Sydkorea, Israel, Australien och Nya Zeeland). Sverige är det land inom OECD där klyftorna ökat mest.

I dagarna utkom en rapport – Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige – som beskriver och analyserar utvecklingen. Det är LO som står bakom rapporten, och författaren Anna Almqvist understryker att det handlar om en trend som omfattar kapitalismen globalt. Men att Sverige är det land där klyftorna ökat mest!

Rapporten visar att fram till 1980 minskade ojämlikheten i Sverige, medan inkomstskillnaderna sedan dess stadigt ökat.

Almqvist betonar att det handlar om att de mest välbeställda tiondelen av befolkningen dragit ifrån, men att också ojämlikheten ökat inom resten av befolkningen. Sjuka, arbetslösa och löntagare med osäkra anställningsförhållanden är de som förlorat mest.

Att skapa skillnader inom arbetarklassen, och försöka vinna det inkomstmässigt övre skiktet politiskt var en huvudtanke i de nya moderaternas strategi.

Frågan är om socialdemokraterna, som ju uppenbart har ett medansvar för utvecklingen sedan 1980, nu kommer att följa det exempel på motoffensiv som det brittiska Labour-partiet representerar. Eller om man kommer söka ”blocköverskridande” uppgörelser, och på så sätt acceptera och medverka till ytterligare öka ojämlikheten.

Anna Almqvist menar att den ökande ojämlikheten uppmärksammats väldigt lite i Sverige. Till och med i USA har frågan – i hög grad tack vara rörelsen kring Bernie Sanders – ställts i fokus mycket tydligare.

Liknande artiklar:
"De avskaffade skatterna för de rikaste i Sverige får förödande effekter för välståndsfördelningen i samhället
Milstolpar i Norge och USA För drygt en vecka sedan, 20 september, skrev Dagens Nyheter
Migrationspolitiska S-föreningen förklarade redan inför Almedalsveckan sommaren 2017 att man skulle genomföra en utvärdering av
Riksdagsledamoten Sara Karlssons avhopp i protest mot partiledningens kuppartade beslut i flyktingfrågan, stark intern kritik