– Vi har tre tuffa år med besparingar framför oss. Jag förstår att detta skapar funderingar och oro bland våra medarbetare, säger Magnus Johansson, regiondirektör… (Bilden visar Mälarsjukhuset i Eskilstuna)

700 tjänster hotas när Region Sörmland ska skära ner

Närmare 700 personer kan bli av med jobbet – det när Region Sörmland ska vända ett underskott på över en miljard kronor. Enligt uppgifter handlar det om tjänster inom hela organisationen.

Region Sörmland beräknas få ett underskott på cirka 1,2 miljarder kronor i år. I ärendet för att nå en ekonomi i balans presenteras nu flera förslag till åtgärder för att nå detta mål. Det handlar bland annat om att minska antalet medarbetare, öka intäkterna och att inte kompensera verksamheternas budgetramar för kostnadsökningar.

Taxor och avgifter kan höjas

– Situationen kräver omfattande insatser av alla Regionens verksamheter. För att nå målet föreslår vi åtgärder inom sex generella områden, bland annat en återgång till 2019 års nivå vad gäller antalet anställda inom Regionen, en översyn av taxor och avgifter och att verksamheternas budgetramar inte höjs kommande år, säger Christoffer Öqvist (M) Regionstyrelsens ordförande.

Christoffer Öqvist.

Region Sörmlands ekonomiska situation beror på flera olika faktorer: Ökad inflation med högre räntor och ökade energikostnader, ökad avsättning för pensionskostnader och kraftiga tillfälliga stöd under pandemiåren gör nu att åtgärder måste till för att vända den negativa ekonomiska utvecklingen. Utöver besparingar och effektiviseringar inom Regionens verksamheter kommer alla investeringar att ses över och enbart de mest prioriterade genomföras.

“Tre tuffa år framför oss”

– Vi har tre tuffa år med besparingar framför oss. Just nu har vi en situation som innebär att vi måste arbeta brett inom hela organisationen för att på sikt nå en ekonomi i balans. Jag förstår att detta skapar funderingar och oro bland våra medarbetare, men mitt mål är att vi tillsammans i verksamheten genomför detta förändringsarbete på ett ansvarsfullt sätt, säger Magnus Johansson, regiondirektör.

Magnus Johansson.

I maj tillsattes en politisk beredningsgrupp med uppgift att arbeta fram förslag och åtgärder för att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling samt en ekonomi i balans. Dessa förslag redovisas på mötet med Regionstyrelsen i nästa vecka.

Nyköpings Lasarett.

De sex sparförslagen

De sex generella regionövergripande åtgärderna som den politiska beredningsgruppen föreslår är:

 • Personal motsvarande 2019 års nivå
 • Frysta politikerarvoden
 • Ingen uppräkning av budgetramar
 • Taxor och avgifter
 • Rationellare användning av lokaler
 • Effektivare verksamhet

För sörmlänningarna kan detta sammantaget leda till en sämre tillgänglighet, längre telefonköer och dyrare avgifter vid bland annat sjukvårdsbesök.

Läs också:

Region Sörmlands underskott störst i landet

Vi behöver din hjälp!

eFOLKET som många andra föreningar har det tufft ekonomiskt just nu. Därför sträcker vi i eFOLKET ut våra händer till våra läsare och medlemmar och ber om ekonomiskt stöd framöver.

Du swishar eller skickar in valfri summa till oss:

Läs mer

Det är kritiskt för eFOLKET just nu då ekonomin har försämrats drastiskt. För att hinna hitta en mer långsiktig och hållbar lösning, ber vi er nu om hjälp!

Varje krona räknas! eFOLKET behöver din hjälp nu!

Varför ska jag stötta eFOLKET?

 • eFOLKET innehåller inga annonser.
 • eFOLKET är tillgänglig för alla.
 • eFOLKET är en röd grön, partipolitisk obunden tidning.
 • Vi drivs av läsare, av folket och med folket.
 • eFOLKET håller på att etablera ett bibliotek i våra lokaler på Norra hamn, Carl Skoglunds bibliotek, som ska digitaliseras.
 • Vi är arbetsgivare till fantastiska människor som behöver oss och vi behöver dom!
 • Vi vill bidra till mångfald och allsidighet i både det lokala och nationella medielandskapet.

Om du har funderingar kring någonting eller vill ha kontakt med oss maila oss på kontakt@efolket.se

Varje krona räknas! eFOLKET behöver din hjälp!

eFOLKETs Redaktion

You May Also Like