Den samiska flaggan utanför Stadshuset i Eskilstuna. (Foto: Rolf Waltersson)

6 februari – Samernas nationaldag

Idag den 6 februari är det samernas nationaldag. Det första firandet av den samiska nationaldagen skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår i Jokkmokk 1993.

Datumet 6 februari är till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 6 februari 1917. Det var första gången samerna samlades över nationsgränserna mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland för att diskutera gemensamma frågor.

Samer har genom historien varit en förtryckt minoritet i Sverige. Förmodligen de övriga länderna också, men om detta har jag inga kunskaper.

Under vissa perioder skulle samerna “försvenskas” bland annat genom att förbjuda samiska barn att tala sitt modersmål i skolan.

Samer har utsatts för omänsklig och omfattande diskriminering eftersom de ansågs vara en underlägsen “ras” jämfört med den vita ariska “rasen”.

Efter riksdagsbeslut 1921 öppnades i Uppsala 1922 Statens institut för rasbiologi vars uppgift var att “erhålla en vetenskaplig grund för rashygieniska åtgärder”. Rasbiologiska institutets första chef Herman Lundborg kunde skryta med med att “Sverige är den första kulturstaten i världen som inrättat ett rasbiologiskt institut”.

Ska man vara riktigt noga så började idén att inrätta ett rashygieniskt institut redan 1919 då “Svenska sällskapet för rashygien” bildades.

En metod för att skilja ut de underlägsna “rasera” från den överlägsna ariska rasen var skallmätningarna. Genom kraniets form kunde man bevisa vilka som var de underlägsna som skulle utsättas för “rashygieniska åtgärder”, till exempel sterilisering. Man delade in i “kortskalliga” och “långskalliga”, varav de kortskalliga var de underlägsna och degenererade.

Till de underlägsna räknades samer, men även norrbottenfinnar med flera:

Under Lundborgs ledning genomfördes rasbiologiska undersökningar av 100 000 svenskar vilket presenterades 1926 och i förkortad version blev en lärobok för gymnasiet med titeln ‘Svensk raskunskap’”.

Idag är denna offentliga och av staten välsignade syn på samer, och andra “underlägsna raser”, en annan. Men behandlingen av samer är fortfarande en skamfläck på den svenska flaggan.

Därför hissas på många ställen i Sverige den samiska flaggan 6 februari som en liten, men viktig, symbolisk handling.

Eskilstuna är en av de kommuner i Sverige som varje år 6 februari hissar den samiska flaggan på de två flaggstängerna framför stadshuset vid Fristadstorget.

Själva cirkelringen i samiska flaggan står för andlighet där den röda färgen är solen och den blåa färgen är månen. I övrigt symboliserar grönt växter och natur, blått symboliserar vatten som är ett livselixir, rött symboliserar elden, värmen och kärleken, gult symboliserar solen.

Färgerna röd, grön, gul och blå kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like