De åtta samiska årstiderna

Jag har nog hört att samerna delar in året i 8 årstider. Men jag har nog inte reflekterat speciellt mycket över det tidigare.

Nu när jag skrivit några inlägg om samerna, det senaste om att Svenska kyrkan bett offentligt om ursäkt för sin medverkan i den svenska kolonialismen av samerna, har jag stött på dessa åtta årstider igen.

Samernas liv har till stor del handlat om renskötsel, jakt och fiske, vilket innebär att årets växlingar har stor betydelse. Detta har gjort att man delat in året i 8 årstider, eller årsrytmer:

  • Gidádálvve – Vårvinter. Mars. Renarna flyttas från vinterbetesområdet till lågfjället.
  • Gidá – Vår. April-Maj. Före kalvningen stöts fjolårskalvar och sarvar (rentjurar) bort från flocken, och de nya renkalvarna föds.
  • Gidágeisse – Vårsommar. Del av juni. Kalvningen är över. Vajor (renkor) och kalvar söker sig till björkskogar. Fjällfisket är som bäst.
  • Giessie – Sommar. Juni-juli. När värmen kommer drar renarna högre upp på fjället för att få svalka och komma undan insekter. Renmärkningen påbörjas.
  • Tjaktjagiesse – Höstsommar. Augusti. Renarna vandrar åter ner i björkskogar och myrar där det finns gott om mat i form av löv, gräs, örter och svamp.
  • Tjaktja – Höst. September-Oktober. Tillgången på löv, gräs och örter minskar. Renarna måste äta mer lavar. Höstslakten avslutas. Renskötarna får mer tid för jakt och fiske.
  • Tjaktjadálvve– Höstvinter. November. Snön har kommit. Renarna söker sig till platser där det kan finnas lite grönska kvar. När snön blir djup tvingas de mest äta lav.
  • Dálvve – Vinter. December-Mars. Snötillgången styr tillgången till mat. Renskötarna måste flytta renarna mellan olika betesmarker.

PS. På tal om renar. Av de hjortdjur vi har i Sverige är det bara renen där både hane och hona har horn. Bland älg, rådjur, kronhjort och dovhjort saknar honorna horn. Renok heter “vaja” på samiska. Rentjur heter “sarv”.

För den som vill veta mera finns det intressant information om samernas 8 årstider.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like