22 juni 2022 – En historisk dag på Grand Hotel i Saltsjöbaden som inte alla firar

22 juni blev en uppmärksammad dag då riksdagen med knapp majoritet röstade igenom vårändringsbudgeten efter många märkliga turer. I den budgeten ingår också den höjning av pensionerna som det talats och skrivit … Läs mer “22 juni 2022 – En historisk dag på Grand Hotel i Saltsjöbaden som inte alla firar”

Read more