Sanktioner och blockad: en del i USA:s arsenal av massförstörelsevapen

Nedanstående artikel har tidigare varit publicerad i tidskriften KUBA 1/2020, Vi har fått flera påstötningar om att sprida den bredare och publicerar den därför här också.  /Svensk-Kubanska Föreningens Hemsida.

USA:s massförstörelsevapen… Läs mer “Sanktioner och blockad: en del i USA:s arsenal av massförstörelsevapen”

Read more