Avfotograferat av: Rolf Waltersson.

Vem är vår nya landsbygdsminister? Hur nöjd är du med hens arbetsinsats?

Aftonbladet har låtit utföra en betygssättning på ministrarna i den nya konservativa regeringen. Det är svenska folket som i en opinionsundersökning fått sätta betyg på ministrarna.

I en kommentar av Lena Melin, politisk kommentator på Aftonbladet, konstaterar hon att samtliga ministrar får underkänt. Av de 24 betygsatta ministrarna hamnar statsminister Ulf Kristersson (M) i bottenträsket med plats 17 och ynka 2,6 i betyg.

Samtliga får underkänt, alltså ett betyg som är lägre än 3 (se betygsskalan)”, skriver Lena Melin. Men när jag tittar på betygsskala får tre ministrar över 3 poäng. Inte ens här kan Lena Melin hålla sig till fakta. Vilket som är högsta betyg man får sätta framgår inte av artikeln.

Bäst klarar sig den nya finansministern Pål Jonson (M) som hamnar på första plats med sina 3,3 i betyg.

Jag ska inte ge mig på att betygsätta de enskilda ministrarna i regeringen, i alla fall inte ännu. Det beror på att jag inte ens vet vilka de flesta är. Varken till namn, utseende eller ministeruppdrag. Men framför allt – jag har under den korta tid som gått sedan den nya regeringen tillträdde inte någon insikt i vad alla respektive ministrar har gjort, eller inte gjort.

Men tydligen är “svenska folket” redan så insatta att de kan sätta betyg, om man ska tro Aftonbladet.

Jag är tveksam. Jag tror att de här betygen är lika tillförlitliga som betygen som sätts på elever i en vinstdrivande aktiebolagsskola. Skulle man be “svenska folket” namnge alla regeringens ministrar och deras respektive ministerpost, tror jag det betyget skulle bli väldigt lågt.

Själv skulle jag klara av att pricka rätt på högst 8-10 ministrar om jag ombads räkna upp samtliga ministrar med namn och ministerpost. Hur skulle jag då kunna sätta betyg på alla?

Jag är inte ute för att “försvara” regeringen. Absolut inte. Det är är högerregering – en blåbrun sörja.

Jag vet vad den vill utifrån den politiska ideologi de bygger sin politik på. Men att sätta ett rättvist betyg på respektive minister i det här tidiga läget där man inte en vet vem respektive minister är, det är omöjligt. I alla fall för mig. Dessutom är jag skeptisk till den här typen av betygssättningar över huvud taget. Det är som efter valdebatter. Vem vann? Vem förlorade?

Det här typen av opinionsundersökningar är enligt min mening fullkomligt meningslösa. Vad man (Aftonbladet) är ute efter är bara billiga poäng.

Dessutom är det för mig en gåta hur “svenska folket” kan sätta försvarsministern högst upp med 3,3 poäng. Vad har han gjort som förtjänar det “minst dåliga” betyget av samtliga ministrar?

Min kännedom om Pål Jonson är att han är en riktig stridspitt och bombkramare som är marinerad i “militärt tänkande”. Och såna får av mig lägsta betyg utifrån mitt sätt att se på saker och ting.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like