Sverige måste stå upp mot mördarrobotarna

En framtid där maskiner själva bestämmer över liv och död, vad och vem som ska attackeras i en väpnad konflikt, är inte den framtid vi vill ha. Men faktum är att vi är på väg dit – och utvecklingen går snabbt.

Sverige måste ta en aktiv ledande roll internationellt för att säkerställa mänsklig kontroll över våldsanvändning. Nu uppmanar vi utrikesminister Ann Linde att officiellt ansluta Sverige till den växande grupp länder som ställt sig bakom ett förbud mot mördarrobotar i det FN-möte som hålls i morgon, den 21 september.

Artificiell Intelligens (AI) är på väg in i vapenindustrin i full fart. Så kallade mördarrobotar, alltså helt autonoma vapen, kan på egen hand välja ut och attackera mål utan mänsklig inblandning – om de blir verklighet. Dessa vapen går steget längre än exempelvis beväpnade drönare, som fjärrstyrs av en människa…

Mördarrobotar riskerar att underminera den internationella rätten och mänskliga rättigheter, samt minska rättssäkerheten. En grundprincip för mänskliga rättigheter är ansvarsutkrävande…

Dessa vapen riskerar dessutom att sänka tröskeln för att gå in i krig då stater inte måste riskerar sina egna soldaters liv. Samtidigt ökar risken för att civila drabbas av våldet…

Om vi ska hinna stoppa utvecklingen innan det är för sent måste Sverige tillsammans med andra visa ledarskap och tydligt markera att en framtid där robotar bestämmer över liv och död inte är önskvärd. Därför uppmanar vi utrikesminister Ann Linde att officiellt ansluta Sverige till den växande grupp länder som ställt sig bakom ett förbud i FN och är drivande i att föra processen framåt. Bara då kan vi leva upp till att ta den ledande roll i arbetet för ett förbud mot mördarrobotar som utrikesministern uttryckt ambitioner om.

—Malin Nilsson, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, debattartikel i Aftonbladet.