Den senaste väljarbarometer från SVT/Novus visar på små förändringar. Grafik: SVT.

Väljarbarometern för april!

Det är valår och väljarbarometrar och opinionsundersökningar brukar då vara extra spännande. Den senaste väljarbarometern (för april) är dock inte särskilt spännande. Det är nämligen små förändringar i opinionen för SVT/Novus senaste undersökning.

Små förändringar är dock dåliga nyheter för Liberalerna och Miljöpartiet som båda nu kraftigt ligger under fyraprocentsspärren. Vore det val idag skulle alltså båda de partierna åka ur Riksdagen, enligt denna undersökning.

Kriget i Ukraina påverkar

Det råder ingen tvekan om att Rysslands anfallskrig mot Ukraina har gynnat Socialdemokraterna här hemma i Sverige. Socialdemokraterna har denna månad det högsta stödet sedan januari 2015. Samtidigt kan man nu konstatera att NATO-frågan har blivit högaktuell, och nu är det första gången som fler svenskar är för ett NATO-medlemskap jämfört med de som är emot. Under gårdagen kom dessutom uppgifter som tyder på att Finland med stor sannolikhet kommer att söka ett medlemskap i NATO – detta kommer i så fall att sätta en ännu större press på Socialdemokraterna här hemma i Sverige, S har ju som bekant hela tiden drivit linjen att Sverige bör stå utanför ett sådant medlemskap.

Under gårdagen blev det också klart att FN:s Generalförsamling röstat för att Ryssland ska uteslutas från FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter (UNHRC). Det efter den senaste tidens uppgifter om krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter.

Mandatfördelningen är mycket jämn

Vad gäller mandatfördelningen i den senaste undersökningen så fördelas den endast mellan sex partier, eftersom L och MP hamnar under fyraprocentsspärren. Skulle S kunna få till ett samarbete med V och C skulle det i så fall innebära en liten majoritet med 177 mandat. Övriga partier skulle få ihop 172 mandat (M, KD, SD).

Tilläggas kan att SVT/Novus senaste väljarbarometer inte innehåller några statistiskt säkerställda förändringar. Grafik: SVT.

You May Also Like