Foto: Hansuan Fabregas/Pixabay

Vad är pengar – Privatbankerna gör pengar av luft

Jag lyssnade som vanligt på ”Ring P1”. I dag var det en man som ringde in och undrade varför politikerna inte gör något åt bankerna:

Varför ger man bankerna rätt att ge ut pengar? Det borde ju vara Riksbankens uppgift att ge ut pengar.

Han menade att samhället, staten, politiken måste återta makten över penningpolitiken

Han nämnde att det i Sverige cirkulerar 6 300 miljarder kronor. Men av dessa är det bara 3 procent som är ”riktiga pengar”. Alltså sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken. Resten är digitala pengar, nollor och ettor som snurrar runt i systemet. Och att det är bankerna som skapar, ”ger ut”, dessa osynliga pengar.

Jag har funderat och skrivit om detta tidigare. Jag har fortfarande inte riktigt förstått vad pengar är i dagens alltmer kontantlösa samhälle.

Är det lite som ”Kejsarens nya kläder”

Jag läser i Aftonbladet där Kajsa Ekis Ekman recenserar boken ”Vad gör en bank?” av Andreas Cervenka. Hennes artikel har rubriken; ”Så gör banken pengar av luft”:

Vad gör en bank? De flesta av oss lever nog kvar i föreställningen att en bank är en slags mellanhand. En plats som pengar passerar igenom: man sätter in och tar ut, man lånar och lämnar tillbaka.

Inget kunde vara mera fel. Bankerna skapar pengar ur tomma intet, har makt och privilegier likt inga andra företag, bestämmer sina egna regler, fuskar med siffror, trixar med räntor, blåser upp bubblor. Och när allt går åt helvete blir de räddade av skattebetalarna (se lästips)

Jag har undan för undan börjat förstå att när ”pengarna går upp i rök”, som man larmar i media när aktiekurser störtdyker, så är det inga riktiga pengar, inga sedlar, som brinner och går upp i rök. Det är dessa mer eller mindre imaginära pengar som ”går upp i rök”.

Likaså när det är tvärtom, när börskurserna stiger, då är det dessa imaginära ”låtsaspengar” som kommer som från ingenstans.

Jag läser om Riksbanken och Riksbankens syfte:

Riksbankens syfte är att upprätthålla prisstabilitet och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det är Riksbanken som ger ut sedlar och mynt och fastställer referensräntor, till exempel reporäntan. Riksbanken fick 1904 ensamrätt att ge ut sedlar och mynt i Sverige…. (lästips – Wikipedia)

Jag undrar hur det har gått till när nu Riksbanken blivit överkörd av privatbankerna när det gäller rätten att ”ge ut” pengar? Har det fattats något beslut om att Riksbanken inte längre har ensamrätt att ge ut pengar?

Ännu mer förvirrande blir det, i alla fall för mig, när jag läser Riksbankens förklaring:

Hur skapas pengar?

Beroende på hur pengarna skapas eller vilka som ger ut dem kan man skilja på centralbankspengar och privata bankpengar. Centralbankspengar är utgivna av Riksbanken och därmed svenska staten. Privata bankpengar är skapade av bankerna och därmed en fordran på den utgivande banken. (se lästips)

Har vi två sorters pengar? Sedlar och mynt som är utgivna av Riksbanken? Och de digitala pengarna som är utgivna, ”skapade” av privatbankerna?

Enligt statistik från SCB 2021 bestod de fysiska pengarna, sedlarna och mynten, bara av 1,3 procent av den totala svenska penningmängden som är i cirkulation. 98,7 procent står privatbankerna för.

Betyder det att Riksbanken och staten helt tappat kontrollen över penningpolitiken?

Som inringaren i Ring P1 frågade; ”Varför låter vi (stor)bankerna ta över utgivningen av pengar?”

Jag har nästan noll koll på vad partierna och riksdagen tycker och tänker om detta. Jag har dock hittat en riksdagsmotion, ”Reformering av penningsystemet”, av Rebecka Le Moine (MP):

Många har lärt sig att banker kan låna ut pengar som de först lånat in. Men det stämmer inte. Bankerna skapar själva de pengar de lånar ut, i och med att någon skuldsätter sig. Bankernas egenskapade pengar är idag 99 procent av penningmängden, det vill säga alla digitala pengar. Bara 1 procent är sedlar och mynt utgivna av Riksbanken. (se lästips)

Hennes förslag är:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen uppdraget att ta fram lämpliga åtgärder för att 9 kap. 14§ regeringsformen ska gälla fullt ut för att alla svenska pengar som skapas, och inte bara sedlar och mynt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Detta något formella språk betyder, om jag fattat rätt, att Rebecka Le Moine vill att riksdagen och staten ska återta kontrollen över penningpolitiken och utgivningen av pengar.

Det kan ju låta minst sagt rimligt. Till och med konservativa Svenska Dagbladet lyfter ett varnande finger för den här ”utvecklingen”:

”Rekordfå kontanter i Sverige – riskerna ökar. Andelen kontanter i samhället fortsätter att minska och når nu en rekordlåg nivå. Det påverkar riksbankens möjligheter att stimulera ekonomin. En e-krona skulle kunna vara lösningen – men det finns stora risker, enligt en seniorekonom” (låst artikel i SvD)

Kanske läge att ta kontroll över banksystemet. Att förstatliga. Som det ser ut nu tycks Riksbanken vara en mer eller mindre onödig filial till de fyra stora dominerande bankerna. En filial som ger ut sedlar och mynt mest av nostalgiska skäl, för att myntsamlare ska ha något att samla.

Lästips:

Så gör bankerna pengar av luft – Recension av Kajsa Ekis Ekman – Aftonbladet 2017-02-02

Vad gör en bank? – Andreas Cervenka

Reformering av penningsystemet (Motion 2022/23:765 av Rebecka Le Moine (MP) – Sveriges riksdag.

Sveriges riksbank – Wikipedia

Vad är pengar? – Sveriges Riksbank

Rekordfå kontanter i Sverige – riskerna ökar – SvD 2021-07-30

Rolf Waltersson

You May Also Like