Foto: Rod Long/ Unsplash.

Riksdagsdebatt om svensk vapenexport som tydligen var ointressant för media

I går, 8 juni, var det riksdagsdebatt om den svenska vapenexporten då man också tog ett antal beslut om inriktningen av vapenexporten. Man kunde följa debatten på webb-tv. När jag gick in för att lyssna var debatten avslutad för talmannen höll på med att redogöra voteringsordningen på de punkter där det fanns motförslag eller avslag till regeringens förslag till beslut.

Vad jag kunde förstå fanns det motförslag på ett antal punkter bland annat från V, MP och SD. Men för att hänga med i svängarna vad det handlade om var förutsättningen att man följt den över tre timmar långa debatten som började kl 12.00 – vilket jag alltså inte gjort.

För att få lite “hjälp på traven” kollade jag noga nyhetssändningarna både på SVT och Sveriges Radio utan att hitta något. Idag har jag även sökt bland de större dagstidningarna för att hitta något referat. Men jag hittar inget. Det verkar som om debatten och besluten mötts med nästan total tystnad i media.

Det enda jag hittar är en kort notis i tidningen Syre med rubriken “Frågestund i riksdagen om svensk vapenexport”:

“Just nu hålls riksdagens årliga debatt om svensk vapenexport i Sveriges riksdag. Svenska Freds lyfter åtta ämnen i ett pressmeddelande (se lästips) som fredsorganisationen tycker borde uppmärksammas i debatten”.

Samma dag, 8 juni, ser jag att Syre också har en artikel i påpasslig anslutning till riksdagsdebatten. Rubriken är:

“36 procent av svensk vapenexport går till icke-demokratier”. (se lästips)

Min lilla mediespaning blev förgäves, jag hittar inget om vad riksdagen debatterade och beslutade i denna viktiga fråga. Vad var partierna överens om? Och vad var man oense om?

Man kan ju tro att till exempel vapenexporten till Turkiet kunde vara en “het” fråga i dessa tider då “vi” ska anpassa oss till Erdoğans krav för att godkännas som Nato-medlem.

I brist på annat kan jag i alla fall “bjuda på” det pressmeddelande Svenska Freds skrivit med anledning av riksdagsdebatten. Jag ska bara kort referera vad Svenska Freds skriver under punkt 3. Turkiet och Albanien:

Svenska Freds anser att det är oförsvarligt att bevilja export till Turkiet. Turkiet borde utifrån demokratikriteriet för vapenexport vara exkluderade som köpare. Vidare ledde Turkiets bristande respekt för folkrätten till att det fanns konsensus kring att exporten stoppades till landet 2019. Inget har förändrats sedan dess. Landet attackerade senast hösten 2022 norra Syrien i strid mot folkrätten. Även Albanien är en icke-demokrati som öppnats för export som en effekt av sänkta trösklar till följd av Natoprocessen.

Sveriges Natoprocess får inte försvaga Sveriges ställningstaganden för mänskliga rättigheter, demokrati och internationell rätt!

PS. Jag kan naturligtvis ha missat att någon av de stora tidningsdrakarna skrivit något. Men jag har i min sökning kammat noll.

Jag har även sökt riksdagsprotokollet men inte hittat något. Det kanske inte är skrivet ännu.

Lästips:

(Eftersom Svenska Freds även nämner Albanien i sitt pressmeddelande, och jag inte är “inläst” på Albanien så tar jag även med detta lästips. Men med den reservationen att Regeringskansliets beskrivning av saker och ting kan ha sina brister. Såväl vad gäller skönmålning som svartmålning)

Rolf Waltersson

You May Also Like