Uttalande och pressmeddelande från FREDSMÄSSAN i Stockholm

UTTALADE:

Fred och klimatomställning nu!

Vi deltagareFredsmässan 2023 på Solidaritetshuset uppmanar alla att arbeta för fred och klimatomställning Nu! Det är dags att säga det självklara: Barnen behöver generalernas klöver!

Vi är samlade från hela landet från Mattmar i Jämtland i norr till Hannas i Skåne i söder, Hölö på Södertörn i öster till Höje i Värmland i väster för att säga att det är dags att bygga fred på och med Jorden. Det gör vi genom att visa på steg bort från den modell för utveckling som kräver kapprustning och dessutom ytterligare steg mot en klimatkollaps som gör planeten obeboelig för kommande generationer.

Vi sätter spaden i jorden i Järva och Edsele för att skapa tillit inför framtiden genom gemensam odling och förädling av mat bortom marknadens och statens rutiner. Vi menar att det är dags att räkna på hur den extrema ökningen av den militära budgeten kan användas till något vettigt.

Sveriges slösaktiga bidrag till global kapprustning som samtliga riksdagspartier står bakom måste upphöra. De kan istället användas på ett bra sätt kommunalt och internationellt för både klimatomställning och sociala rättigheter som skola, sjukvård, omsorg och bostäder som ger alla möjligheter till ett värdigt liv.

Samtidigt uppmanar vi till motstånd med en mångfald metoder mot att USA-baser där amerikansk lag ska gälla upprättas i Sverige, Finland och Danmark. Dessa baser är bombmål i händelse av krig mellan stormakter. De gör oss sårbara och skapar illusioner om säkerhet i stället för trygghet.

Gräddfilen för besluten om USA-baser och NATO-anslutning skadar tilltron till demokratin. Utrikespolitiken har blivit instabil. Eftergiftspolitiken gentemot Turkiet och USA leder till att försvar av kurders rättigheter och decennier av arbete för FN:s kärnvapenförbud kastas i papperskorgen.

Vi tar avstånd från Israels bombningar i Gaza, vi är även för att israelisk gisslan och palestinska fångar friges. Vi tar också avstånd från Rysslands angreppskrig i Ukraina, Turkiets bombningar i Rojava och Azerbadjans etniska rensning av Nagorno-Karabach.

Vi stödjer FN:s generalsekreterare och påven Franciscus i deras uppmaningar till vapenvilor och fredssamtal. Mänskligheten är på väg att begå självmord genom ökande uppvärmning av Jorden eller krig med kärnvapen. Vi stödjer också framväxten av matvärn och andra initiativ för ömsesidig hjälp som stärker tilliten och den civila beredskapen.

Det behövs också landsomfattande och internationella initiativ. I Sverige genom Stockholms fredsförenings uppmaning till enskilda och organisationer bakom gemensamt arbete för fred, nedrustning och klimatomställning och Jordens Vänners folkrörelseprogram för fred, rättvisa, ekologi och demokrati. Internationellt genom World Social Forum i Nepal februari 2024 och European Common Space for Alternatives i april inför EU-valet.

Sida vid sida går vi i Sverige och andra länder för konstruktiva och fredliga lösningar. Vi står i solidaritet med alla som utsätts för smutskastning och repression för fred på Jorden och fred med Jorden.

Uttalande antaget på Fredsmässan i Stockholm 18-19 november 2023

*******
PRESSMEDDELANDE

Stå upp för kurder, fred och klimatomställning!

Solidaritet med kurder och alla som gör motstånd mot militarisering och arbetar för fred på Jorden och fred med Jorden blev ett samlande tema på den första Fredsmässan. Aktiva från byar och orter som Tensta i landets alla hörn utbytte erfarenheter om hur fred kan byggas genom gemensamma odlingar och skapande av tillit.

En höjdpunkt var när PYD:s ledare Salih Muslim kunde tala på mötet från okänd ort i Rojava via länk om Turkiets pågående bombningar i området och etniska rensning av kurder i Afrin som nu också startat i Nordvästra Syrien. Rojavas företrädare i Sverige Shiyar Ali kunde berätta att partier som nyss gav sitt stöd till PYD som socialdemokraterna nu helt stängt dörren för solidaritet med en organisation som stod emot islamiska statens terror. Även många i Vänsterpartiet och Miljöpartiet har stängt dörren.

Oksana Chelyshevas berättelser om Rysslands brott mot mänskliga rättigheter i Tjetjenien och fängslande av krigsmotståndare, övergreppen mot romer i Ukraina och förföljelsen av rysktalande i baltiska stater fångade publiken. Hennes rakryggade hållning för mänskliga rättigheter med samma måttstock oavsett vem eller i vilket land övergreppen sker har gjort att hon visas ut ur länder av säkerhetspolisen och myndigheter i både Öst och Väst.

Även filmen Vi bodde på Hvitfeldtska mötte starkt gensvar. Den visades av Nils Petter Löfstedt som gjort filmen som handlar om stormningen av boendet för demonstranter under EU-toppmöte i Göteborg 2001. Boken som lanserades denna dag med samma namn som filmen såldes slut.

Många kände igen sig i Gudrun Schymans beskrivning av den politiska depression som råder i en tid som verkar omänsklig på många sätt. Hennes uppmaning att den generation som främst dominerade deltagandet under Fredsmässan nu måste söka sig ut i samhället och nå nya grupper togs väl emot.

Omedelbar uppföljning fick samtalet mellan företrädare för Jordens Vänner i Helsingborg och Svenska Freds i Stockholm om att starta gemensamt samarbete med enskilda och organisationer för fred, nedrustning och rättvis klimatomställning. I bägge föreningarna växer intresset för att gå ut bredare och förena antikrigs-, solidaritets-, omställnings- och miljörörelsen i en kampanj för fred och klimatomställning. 30 personer anslöt sig under mötet som intresserade av delta i ett sådant samarbete. Ett första möte kommer hållas 30 november för att få med fler i detta initiativ.

You May Also Like