Uppmaning till Riksdagen: Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Denna artikel kommen från hemsidan stoppa utvisningarna. Författare är Ingrid Eckerman

Till alla riksdagsledamöter: Nu är det nog!

I dagarna har alla riksdagsledamöter utom SD fått minst ett brev i sin brevlåda, skickad av en mängd medlemmar ur nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Med variationer har brevet följande innehåll.

Jag är en av de åtminstone 100 000 svenskar som engagerat oss för de ensamkommande ungdomarna. Vi märktes i valet när Centerpartiet och Vänsterpartiet och ökade.

Jag vill ha bort den tillfälliga lagen! Sluta utvisa föräldralösa 6-åringar, apatiska barn, 106-åringar och dödligt sjuka! Jag vill ha tillbaka ömmande skäl, övrigt skyddsbehövande och familjeåterföreningar. Röda korset har visat i sin rapport att det är andra åtgärder än tillfälliga lagen som minskat antalet asylsökande. I stället har den bidragit till oordning och oreda i asylpolitiken.

Jag vill att asylutredningarna ska vara rättssäkra. Inte som nu när man skriver upp åldern bara på grund av en felaktig medicinsk åldersbedömning, utan att ens försöka göra en sammanvägd bedömning. De som blir åldersnerskrivna i domstolen riskerar att inte omfattas av någon av gymnasielagarna. Även många andra fel har begåtts i utredningarna.

Jag vill att alla som kommit som ensamkommande barn får stanna i Sverige! Det är fel att bli utvisad till ett land man aldrig varit i för att man kom en dag för sent eller väntat en dag för lite. Det är minst 4000 som inte omfattas av nya gymnasielagen. De ska också få stanna!

Nu är Afghanistan farligt för alla och överallt. Migrationsverket har fel när de säger att säkerhetsläget inte förändrats under de senaste fyra åren. Irene Horejs, DG ECHO (EU:s motsvarighet till Sida) berättade i Bryssel: “Platser som tidigare var säkra är nu farliga, och vi fick inte resa till alla platser. Människor är oförberedda, de flyr ut genom fönstren. Detta är något nytt. Hälsovårdssystemen fungerar inte längre.” Detta är samma bild som UNHCR, UNAMA och forskarna på konferensen How safe is Afghanistan? ger. Nu, när general Abdul Raziq mördats, blir det ännu farligare.

Utvisade barn och ungdomar får det svårt i Afghanistan. Rädda barnen har just släppt en rapport som visar hur utsatta de är. Tonåringar utan nätverk och yrkeskunskap kan inte etablera sig. Om de inte flyr igen hamnar de på gatan eller blir rekryterade till militanta grupper.

Media äger rätt att återge denna text, med angivande av källa. 

Ingrid Eckerman

You May Also Like