Underkända betyg innebär inte att eleverna studerar mera – De innebär att elever ger upp och lägger av

Jag hörde på radion att forskare nu kommit fram till att betyget icke godkänd har motsatt effekt mot vad man trodde när det infördes på 1990-talet.

Tanken var att elever skulle stimuleras till att studera flitigare. Nu visar forskningen att underkända betyg oftast leder till att elever lägger av. Att de skiter i skolan.

Det behövs nästan inga experter och forskare för att räkna ut att när man får papper på det man redan vet, att är man oduglig och misslyckad så lägger man av.

Jag brukar säga att betyg kan sporra de elever det går bra för och som har bra betyg. De kan sporras till att plugga mera för att få ännu högre betyg.

Det som får underkänt ger ofta upp och lägger av.

Rolf Waltersson

You May Also Like