Per Albin Hansson 1920 i rollen som Krigsminister. Bildtexten lyder. Inspektion på Flygkompaniet Malmen 1920. General Karl Amundsson och försvarsminister Per Albin Hansson med flera hälsar på manskapet på flygfältet.

Klarspråk eller fikonspråk – Krigsminister eller Försvarsminister

“Snus är snus och strunt är strunt, om än i gyllene dosor. Men rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor”.

Det är en gammal klyscha som jag tolkar som att man ska kalla saker och ting för vad de är. Att man inte ska förvilla begreppen med en massa omskrivningar och förskönande uttryck.

Till exempel att “kalhygge” är “föryngringsyta” och “städare” blir “lokalvårdare”.

Begreppet “arbetsgivare” är också bedrägligt. Arbetsgivaren köper vår arbetskraft och borde kallas “arbetsköpare”.

Som det står i bibeln: “Det är saligare att giva än att taga”. Då är det väl saligare att kallas arbetsgivare än arbetstagare? Arbetsgivaren “ger arbete” till arbetstagaren som (tacksamt) “tar emot” arbetet. Rent språkligt har alltså “arbetsgivare” ett försprång före “arbetstagare”.

Ibland uppfinner man nya titlar för att “motivera” högre status och högre löner. Till exempel när “personalchef” blir “HR-chef”, förkortning av engelskans “Human Resources”.

Det finns till och med “HRM-chef”, som är “Human Resources Management”. Och det talas om att man bör införa titeln “HM-chef”, som är “Happiness Manager”, som ska arbeta med att göra personalen gladare.

Det blev en liten utvikning redan i början. Åter till rubriken “Krigsminister” eller “Försvarsminister”.

Jag vet att många säger “krigsminister” om försvarsminister Peter Hultqvist för att understryka hur illa man tycker om hans politik som driver Sverige bort från vår alliansfria linje och in i armarna på Nato:s och USA:s krigsmaskineri.

Från början var faktiskt den officiella titeln Krigsminister.

Vårt första statsråd med titeln Krisminister var Bror Cederström som tillträdde 16 maj 1840.

Därefter har vi haft en lång rad Krigsministrar:

  • Oscar Weidenhielm. Krigsminister 1871-1877
  • Hjalmar Palmstierna. Krigsminister 1888-1892
  • Axel Rappe. Krigsminister 1892-1899

Bara för att ta några från den långa listan

Vår siste Krigsminister var faktiskt Per Albin Hansson. Han var Krigsminister 10 mars 1920-30 juni 1920. På Wikipedia kan man läsa:

“Till högerns och Gustaf V:s förfäran utsågs Per Albin Hansson, som under 1910-talet profilerat sig som antimilitarist, till försvarsminister” (observera att Wikipedia skriver “försvarsminister” trots att den riktiga titeln var “krigsminister” vid den tiden).

Från och med 1 juli 1920 ändrades titeln till Försvarsminister. Någon förklaring till varför man ändrade från Krigsminister till Försvarsminister kan jag inte hitta. Men en vild gissning är att det var av opportuna och “kosmetiska” skäl. Att det är lättare att “svälja” miljardrullningarna till militär upprustning och att det känns “tryggare” med en “Försvarsminister” i stället för “Krigsminister”. Det var ju i efterdyningarna av det blodiga 1:a världskriget man ändrade från krigs- till försvarsminister.

Anmärkningsvärt är också att det förekommer en viss “historieförfalskning”. Enligt vissa listor, t.ex. “Sveriges ministrar.se” använder man den dåtida korrekta titeln Krigsminister.

Men i andra förteckningar kallar man dessa gamla krigsministrar för försvarsministrar. Alltså en efterhandskonstruktion. Och historieförfalskning. Ungefär som om man helt plötsligt börjar kalla krigarkonungar som Gustaf II Adolf och Karl XII för “Fredskonungar”.

Krigshögskola, Militärhögskola, Krigsakademi eller Försvarshögskola?

På samma sätt var den med den militära befälsutbildning som från början skedde vid olika “Krigshögskolor”, (KHS). Den mest kända är kanske “Krigshögskolan Karlberg” i Stockholm som även kallas “Kungliga Krigsskolan” och som har anor från 1792 och från början hette “Kungliga Krigsakademien” (1792-1863).

“Krigshögskolan bestod till den 30 september 1961, då den sammanfördes med svenska flygvapnets och svenska marinens motsvarande skolor och bildade Militärhögskolan, som sedan 1 januari 1997 är Försvarshögskolan”. Källa Wikipedia och rubriken “Krigshögskolan”.

1983 återupptas begreppet Krigshögskolor (KSH):

“Som beteckning på den vidareutbildning på mellannivå för officerare som blev resultatet av den nya befälsordningen (NBO) som infördes 1983… De olika Krigshögskolorna fanns på följande platser:

  • Armén: Karlberg
  • Marinen: Haninge garnison
  • Flygvapnet: Uppsala garnison”

Källa: Wikipedia.

Som sagt – det är lite rörigt och lite hit och dit. “Krigsminister” fram till 30 juni 1920, därefter “Försvarsminister”. Det framstår som klart och tydligt.

Beträffande officersutbildningen är det rörigt för den oinvigde att veta vad som är rätt beteckning – Kunglig Krigshögskola, Krigshögskola, Krigsakademi Militärhögskola, Försvarshögskola och sedan Krigshögskola igen.

Som en lite parentes – När bomb- och Nato-kramaren, f.d. Folkpartiledare Jan Björklund tog sin kaptensexamen 1988, var det vid “Krigshögskolans högre kurs för Infanteriets stridsskola (InfSS)… Åren 1991-1993 studerade han vid Militärhögskolan (nuvarande Försvarshögskolan”.

Källa: Wikipedia.

Vad ska vi vänta oss härnäst? – att Karlberg blir “Fredshögskola” och Peter Hultqvist blir “Fredsminister”?

PS.

På tal om militär ordning och reda, drill och disciplin. Lyssna på:

“Mikael Wiehe och Kabaréorkestern. Ordning och reda drill och disciplin (live 1978)”

“Nog var allting finare förut.
Då fick människor lära veta hut.
Tiden oro måste få ett slut
och jag har lösningen på lut.

Ordning och reda, drill och disciplin.
Lära och lyda, det är melodin
När man har vant sig, känner man sig fin.
Och länge leve monarkin”

Rolf Waltersson
Som gjorde lumpen vid flygvapnet, F16 i Uppsala, som hundförare 1962.