FOTO: Hozny Salah / Pixaby. Fotot taget i samband med en tidigare israelisk terrorbombning i Gaza-området.

Solidaritet med det plågade Palestina: Hamn- och transportarbetare i Europa blockerar vapenfrakter till Israels krigsmakt

Tidningen Riktpunkt rapporterar (den 8 november 2023 och den 10 november 2023) att hamn- och transportarbetare i Europa beslutat sig för att solidariskt vägra hantera vapensändningar till Israel. Detta med anledning av av den Israeliska krigsmaktens massterror mot befolkningen i Gaza.

De fem största fackliga transportförbunden i Belgien har i ett gemensamt uttalande gjort klart att medlemmarna inte kommer att hantera vapenleveranser till Israel.

Även hamnarbetarna i Barcelona har tillkännagett att man blockerar all frakt av vapen till Israel. Hamnarbetarna i Barcelona har tidigare tagit ett principbeslut om blockad mot alla vapensändningar överhuvudtaget.

Till blockaden mot vapen avsedda för Israels krigsmakt har också hamnarbetarna i italienska Genua anslutit sig, vilket fackförbundet USB beskriver som en självklar internationalistisk solidaritetshandling.

Läs mer:

You May Also Like