Är vårdcentralen i stadsdelen Årby stängd eller öppen? Det vet man inte riktigt…

Turerna kring Vårdcentralen Årby rullar vidare

Efter att Region Sörmland sa upp avtalet med Vårdcentralen Årby i Eskilstuna har det ändå bedrivits verksamhet i lokalerna. Bland annat har tester och hälsokontroller gjorts i den nedstängda vårdcentralen. Nu förbjuder IVO företaget att bedriva någon verksamhet över huvud taget i lokalerna.

Det var i början på året som Region Sörmland sa upp avtalet med Vårdcentralen Årby. (Se tidigare artikel) Avtalet sades upp efter att vårdgivaren inte följt de beslut och regler som gäller för att få bedriva primärvård. Bland annat ska vårdcentralen ha saknat en specialistläkare inom allmänmedicin, trots att Region Sörmland vid flera tillfällen påpekat att en sådan måste finnas på plats. Men också en rad andra brister har uppdagats inom verksamheten.

– Vi har agerat genom att avsluta avtalet med vårdcentralen efter att vi upptäckt och påtalat allvarliga brister i verksamheten, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland, enligt ett pressmeddelande från Region Sörmland.

Efter att Region Sörmland brutit avtalet fortsatte företaget Amore HemOmsorg ändå att bedriva viss verksamhet, som exempelvis tester och hälsokontroller.

Vårdcentralen Årby har stämt Region Sörmland

Vårdcentralen Årby har i sin tur stämt Region Sörmland för grovt kontraktsbrott sedan avtalet bröts i januari i år. Ärendet kommer att prövas i domstol.

All verksamhet måste upphöra

Nu har alltså IVO beslutat att förbjuda företaget Amore HemOmsorg fortsatt verksamhet vid vårdcentralen i stadsdelen Årby, då man menar att det finns påtaglig risk för patienters liv och hälsa, och även personlig säkerhet. All verksamhet ska upphöra, menar IVO.

Vårdcentralen i Årby Centrum hade ca 1.300 patienter listade hos sig när beslutet togs i januari. Region Sörmland ska efter det ha listat om alla patienter till andra vårdcentraler runt om i Eskilstuna.

IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. Inspektionen äger tillsyn och kontroll över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

You May Also Like