I nuläget finns ingen prognos för när problemen kan vara lösta…

Hyllorna gapar tomma på Systembolaget

Det gapar tomt i många hyllor på Systembolagen runt om i landet just nu. Det rapporterar Sveriges Radio. Orsaken sägs vara att flera av Systembolagets leverantörer har problem med samma distributör.

Bland annat ska det fattas chaufförer och lastbilar hos distributören, och sjukfrånvaron sägs också vara hög.

Ingen prognos

Framför allt är det vin som saknas på hyllorna, men också en del sprit. Systembolaget kan i nuläget inte säga när problemen kan vara lösta.

Systembolaget uppger på sin hemsida:

– Vi har just nu försenade och uteblivna leveranser från distributör till butik. Det påverkar tillgången av vissa varor i butik, och det finns risk att kundbeställningar till butik blir försenade.

Läs också: Systembolaget stoppar all försäljningen av ryska varor

You May Also Like