Amore HemOmsorg har inte följt de riktlinjer som gäller för att få bedriva primärvård, menar Hälsoval Sörmland…

Region Sörmland avbryter avtalet med Vårdcentralen Årby

Region Sörmland säger nu upp avtalet med Vårdcentralen i stadsdelen Årby i Eskilstuna. Vårdcentralen, som drivs av Amore HemOmsorg, har inte följt de riktlinjer som gäller för att få bedriva primärvård, menar Hälsoval Sörmland, som utför tillsynen inom primärvården.

Vårdcentralen Årby har hela tiden hävdat att man har en specialist i allmänmedicin, men Hälsoval Sörmland har aldrig kunnat få bevis på att en sådan läkare är verksam på den aktuella vårdcentralen.

Patienter erbjuds annan vårdcentral

Vårdcentralen Årby är en privat aktör som alltså drivs av Amore HemOmsorg. Avtalet med Vårdcentralen Årby upphör den 1 februari (tisdag nästa vecka). I dagsläget uppges ca 1300 patienter vara listade på den aktuella vårdcentralen. Berörda patienter kommer inom kort att erbjudas listning på någon annan vårdcentral i Eskilstuna.

You May Also Like