25% av personalen och 34% av eleverna är just nu frånvarande från Stålforsskolan i Eskilstuna.

Tillfällig fjärrundervisning på Stålforsskolan!

Det är just nu en mycket hög personalfrånvaro på Stålforsskolan i Eskilstuna. Det på grund av covid-19. Även elevfrånvaron är hög. Bedömningen är att frånvaron kommer att öka ytterligare de närmsta dagarna. Stålforsskolan övergår nu därför till fjärrundervisning under perioden 24 januari till och med 26 januari.

Skolverket och Folkhälsomyndigheten kom 20 januari med förtydliganden om hur skolan kan göra när frånvaron av elever och/eller personal blir så hög att undervisningen inte går att driva som närundervisning i skolan. Det betyder att grundskolan har möjlighet att gå över till fjärrundervisning.

Rekordhög personalfrånvaro

I fredags tog skolområdeschefen beslutet om att Stålforsskolan ska ha fjärrundervisning 24–26 januari på grund av stor frånvaro bland medarbetare. Det är just nu en mycket hög personalfrånvaro på Stålforsskolan – 25 procent av personalen är borta på grund av covid-19. Elevfrånvaron är ännu högre – 34 procent.

– Utifrån rådande läge är detta ett sätt för oss att säkerställa att våra elever får undervisning trots den höga personalfrånvaron. Utgångspunkten är alltid att elever ska erbjudas skolundervisning i skolans lokaler. Men efter en bedömning av nuvarande situation är det svårt att tillgodose elevers rätt till undervisning. För att säkerställa rätten till undervisning övergår Stålforsskolan nu därför till fjärrundervisning, säger skolområdeschef Carin Pärlesköld.

Skollunch erbjuds varje dag

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att informeras av skolan. De elever som har extra behov av att fysiskt vara på skolan för att kunna genomföra sin utbildning kommer erbjudas det. Eleverna kommer också att fortsatt erbjudas skollunch varje dag.

You May Also Like