En mycket liten varelse som trots sin storlek kan få de flesta av oss att rygga tillbaka…

Sörmland flest insjuknade i TBE per invånare

Det fästingburna virus som ger TBE är nu så utbrett i södra och mellersta Sverige att allt fler regioner börjat rekommendera alla som rör sig ute i naturen i dessa områden att vaccinera sig. Det rapporterar Sveriges Radio idag. Utvecklingen gör också att Folkhälsomyndigheten påbörjat en utredning för att se om de kan komma med en mer samlad rekommendation framöver.

Sörmlands natur klassas idag som ett högriskområde för TBE. Alla som vistas i naturen rekommenderas nu att vaccinera sig. I Sörmland är TBE-vaccination kostnadsfritt för barn från 3 års ålder till och med 18 år. Så ser det dock inte ut i hela landet – fortfarande får barn och vuxna i de flesta regioner själva betala för vaccineringen.

Sörmland flest insjuknade

Förra året hade Sörmland flest insjuknade i TBE per invånare. Och redan nu är Region Sörmland igång med vaccinationsarbetet. Fästingarna kan nämligen vara aktiva redan vid bara några plusgrader utomhus. För att få ett grundläggande skydd måste man ta två doser vaccin. För andra, som kanske redan är vaccinerade sedan tidigare, kan det räcka med en ny påfyllningsdos.

Kan gå väldigt fort

– De som drabbas hårdast av TBE kan bli riktigt sjuka, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare på Region Sörmland till SR.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter bara några dagar, men upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna (hjärninflammation). Det tar oftast mellan fyra till tio dagar från själva smittotillfället till det att man blir sjuk, men ibland kan det ta ända upp till en månad. Först är det vanligt att få något eller några av följande symtom:

  • Huvudvärk
  • Muskelvärk
  • Trötthet
  • Feber

De första symtomen varar i ett par dagar till en vecka. Sedan blir de flesta friska.

En del blir allvarligt sjuka

Hos ungefär en tredjedel av de som smittats sprids viruset vidare till hjärnan eller hjärnhinnorna, ibland både och. Där orsakar viruset en inflammation. Symtomen kommer då ungefär en vecka efter att de tidigare symtomen har försvunnit, och är följande:

  • Hög feber
  • Svår huvudvärk
  • Kräkningar
  • Ljuskänslighet och ljudkänslighet
  • Förvirring
  • Koncentrationssvårigheter

Ungefär var tionde person som smittats får olika symtom på förlamning.

Borrelia

En annan sjukdom som sprids via fästingar är borrelia. Borrelia är en bakteriesjukdom. De flesta får lindriga besvär och blir friska efter att ha behandlats med antibiotika. Men ibland sprider sig sjukdomen till nervsystemet och lederna, och då kan det ta längre tid att bli frisk. Många som smittats av borrelia får inga symtom eller besvär alls. De märker därför inte av att de har varit smittade.

Hudrodnad är det vanligaste symtomet vid Borrelia.

/Källa: 1177

Fästingar är också vanligt förekommande på husdjur (hund och katt) som vistas mycket utomhus i skogsterräng. Fästingarna kan då följa med husdjuret in i bostaden för att sedan kanske trilla av i soffor och på golv.

Bilden ovan visar hur det kan se ut när en fästing borrat sig in i huden hos en hund.

Läs också:

Duvpest konstaterad i Sörmland

You May Also Like