Sluta svika de yngre!

Nyligen sköts en 14-åring och en 16-åring rånades brutalt! Våldet brer ut sig bland unga!!

Fler poliser tillsätts, men dessa kan inte ge våra barn/ungdomar meningsfull fritid och gemenskap.

Prioritera barn och ungdomar och låt dem kosta!

Förebygg samt åtgärda problematiken på flera sätt:

  1. exempelvis genom att minska barngrupper i förskola och skola så att flera vuxna finns “till hands” vid eventuella konflikter
    – samt att barnen/ungdomen blir sedda och kan få stöd när de mår dåligt!
    – att det finns någon som har tid att lyssna då man t.ex. är rädd och orolig.
  2. ge ökad möjlighet till läxhjälp i skolan!
  3. öppna lokala fritidsgårdar med förlängda öppettider med anställda och utbildade vuxna som barnen har förtroende för!

SLUTA SVIKA DE YNGRE!
TÄNK OM!
PRIORITERA BARN OCH UNGDOMAR!
SNÅLA INTE PÅ ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BARN OCH UNGA!

Eva Berglund (nattvandrare)
och Kristina Larson

You May Also Like