Studenter från Åbo finska flicklyseum anno 1906, från vänster till höger Naemi Lyytikäinen, Eine Aavikko, Hanna Gestrin, Anni Nyyssönen, Hilma Talaskivi och Lyyli Lang. Bild: Wikimedia.org.

Skadeglädjen är den bästa glädjen

Skadeglädjen är den bästa glädjen säger ett ordstäv. Alltså, att man glädjer sig över andras misslyckanden.

Lite av denna skadeglädje kände jag när jag läste om studenten som tänkte ta en “genväg” i sina högskolestudier genom att köpa ett färdigt examensarbete av ett företag.

Studenten som skulle skriva en c-uppsats i socialt arbete tog kontakt med ett företag som via Internet säljer färdiga examensuppsatser.

Studenten blev garanterar att uppsatsen hon köpte skulle godkännas. Men det sket sig. Studenten blev underkänd på sin falska examensuppsats.

Men i stället för att stå där med skammen gick studenten till “motangrepp” genom att anmäla företaget till Arn (Allmänna reklamationsnämnden), och krävde att få pengarna tillbaka därför att “uppsatsen inte varit av den kvalitet som parterna kommit överens om”.

Arn var dock tydlig i sitt svar att inte gå på studentens linje:

En c-uppsats är en kandidatuppsats, det vill säga ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en förutsättning för att erhålla en kandidatexamen.
Nämnden anser att en prövning av NN:s krav om återbetalning skulle medföra att rättsordningen bidrar till upprätthållandet av avtal som syftar till att vilseleda ett lärosäte vid examinering och betygssättning, vilket utgör myndighetsutövning”.

Denna något byråkratiska formulering måste på klarspråk betyda:
Om vi skulle godkänna kravet på återbetalning, skulle det uppfattas som att Arn godkänner fusk som en metod att skaffa sig högre betyg.

Hur mycket studenten betalat för den falska kandidatuppsatsen framgår inte av beslutet från Arn.

PS. Jag har förgäves försökt hitta företag som tillhandahåller färdiga uppsatser att köpa så att studenter inte behöver lägga så mycket tid på att studera för att klara sina examina.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like