Foto: Markus Tellerup, jarnvag.net

Satsa på tågtrafik i hela landet!

Satsningar på så kallade snabbtåg är oerhört dyrt och riskerar att tränga undan den nödvändiga satsningen på de övriga jänrvägsnätet i landet. Forskaren Ronny Svensson, pekar på att “de största behoven av järnvägssatsningar idag, utöver att modernisera och snabba upp landsbygdens hela järnvägsnät, gäller den regionala pendeltågstrafiken i hela landet.”

Nyligen hörde vi från regeringshåll att snabbjärnvägarna skall byggas oavsett stödet i riksdagen. Det hör ju till den svenska kulturen att viktiga och kostsamma infrastrukturprojekt, som exempelvis planerna på snabbtåg mellan storstäderna, bör samla en stor majoritet i riksdagen för att hålla under längre perioder.

Dessa principer är särskilt viktiga inom kommunikationssektorn, energipolitiken, försvaret, högre utbildning och forskning. Nu äventyras denna princip i en fråga av stor betydelse för hela landet.

Vi är många som kräver och ser fördelar med ökade satsningar på tågtrafik, främst av miljöskäl. Frågan om snabbtågen och var de eventuellt ska rusa fram i terrängen rymmer dock många olika aspekter och avgörande avvägningar.

Det största problemet är att kostnaderna är kolossalt höga – minst 230 miljarder kronor enligt nuvarande kalkyler – och att så stora investeringar som regel blir cirka dubbelt så höga.

Detta riskerar att övriga järnvägssatsningar i landet, som Dalabanan mellan Mora och Stockholm, får stå tillbaka med allt sämre kvalitet. Andra nackdelar med samma utveckling är att storstädernas konkurrensläge förbättras kraftigt mot övriga regioner – utöver alla andra fördelar som vi skänker de största städerna – om långpendling gynnas och resekvaliteten blir långt bättre än på övriga järnvägar.

Denna utveckling förstärks ytterligare genom att större städer utefter banorna enligt löfte skall få bygga en stor del av de närmaste 20 årens bostäder med extra statliga subventioner (resultat av den så kallade Sverigeförhandlingen).

Andra skäl för ifrågasättande av snabbtågen mellan storstäderna är att resorna sannolikt avsevärt måste subventioneras för att ge trafiken tillräckligt reseunderlag.

De största behoven av järnvägssatsningar idag, utöver att modernisera och snabba upp landsbygdens hela järnvägsnät, gäller den regionala pendeltågstrafiken i hela landet.

Om vi dessutom ser till de största behoven av järnvägssatsningar idag utöver att modernisera och snabba upp landsbygdens hela järnvägsnät gäller det den regionala pendeltågstrafiken i hela landet. Där kan man behöva bygga fler spår och mötesspår för snabbare, och ökat antal, tåg.

Under en tydlig förutsättning kan säkert en majoritet av medborgarna gå med på att bygga snabbtågsbanor mellan storstäderna. Det skulle vara om regering och riksdag i ett hållfast majoritetsavtal gav bindande löften att landsbygdens får ett modernt tågsystem senast år 2035 – några år före storstäderna.

I annat fall bidrar den regerande fyrpartikonstellationen till att klyftorna mellan landsbygden och storstäderna vidgas för alltid!

Ronny Svensson, Leksand
Forskare som bland annat arbetar med att utreda den regionala utvecklingen i Sverige.

You May Also Like