Monstermaskin med kapacitet att lägga 2 kilometer ny järnvägsräls per dag. Foto: Rolf Waltersson.

Det går som på räls

Under ett par veckors tid har det utförts spårbyte på sträckan Flen-Eskilstuna.

Man använder en “monstermaskin”, en maskin som i sin fulla längd är 1 kilometer lång.

I ett enda svep tar man bort den gamla rälsen och de gamla syllarna och schaktar bort en större del av den gamla bädden av stenkross, samtidigt som ny bädd av stenkross fylls på och man lägger nya syllar och ny räls.

Kapaciteten är 2 kilometer ny järnvägsräls per dag. När jag åkte förbi idag var man vid slutsträckan, som är straxt före centralstationen i Eskilstuna. Många nyfikna åskådare var på plats. Det är ju inte varje dag man ser en sådan här “monstermaskin” som fräser och ryter och som ryker och sprutar eld.

Det finns bara en enda maskin av detta slag i hela världen. Jag vet inte så mycket om den. Men de varnings- och informationsskyltar jag såg var skrivna på tyska, så jag antar att maskinen kommer från Tyskland.

Text och foto:
Rolf Waltersson

Liknande artiklar:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda kommentarsfunktionen förbinder du dig att:

  • Endast kommentera det som är relevant avseende artikelns innehåll.
  • Använda ett sakligt och vårdat språk.
  • Inte skriva kommentarer som innehåller personangrepp eller kan vara till skada för enskild person.
  • Inte kommentera samma kommentar upprepade gånger eller på liknande sätt störa eller sabotera diskussionen.

eFOLKET håller kontinuerlig uppsikt över publicerade kommentarer och tar bort kommentarer som bedöms bryta mot ovanstående punkter.

Kommentarer kan komma att raderas (gallras) sedan en viss tid förflutit efter publicering.

Kommentarer publiceras först efter granskning.

Läs vår personuppgiftspolicy