I Eskilstuna uppmärksammas den Internationella Kvinnodagen under hela nästa vecka.

Så uppmärksammas Internationella Kvinnodagen i Eskilstuna!

Viktiga samtal och föreläsningar på temat flickors och kvinnors (o)trygghet varvas med musik och poesi i ett digitalt evenemang från ABF den 8 mars. Utställningen “VI ÄR MÅNGA – musiker i Eskilstuna” invigs på Eskilstuna Stadsmuseum, och Stadsbiblioteket har flera olika programpunkter. Detta är bara några av de saker som sker när Internationella Kvinnodagen uppmärksammas i Eskilstuna under hela nästa vecka.

Sofie Tenser, kvinnofridsutvecklare på Eskilstuna Kommun, och Olga Persson, förbundsordförande för Unizon, samtalar om ämnen som berör trygghet, mäns våld mot kvinnor, våld i ungas relationer och bostäder för våldsutsatta kvinnor. I ett samtal med Gerd Holmgren, enhetschef i Trollhättans Stad, får man höra hur cheferna i Trollhättan arbetar med att lyfta frågan om våld i nära relation på arbetsplatsen som en del av sitt arbetsmiljöarbete.

En dag om året räcker inte

– Internationella Kvinnodagen den 8 mars räcker inte för att göra skillnad, men det är den dagen då vi påminner varandra om att fortsätta arbeta målmedvetet för att öka flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter till ett fritt liv. Den yttersta formen av ojämställdheten är mäns våld mot kvinnor. Eskilstuna Kommuns bestämda uppfattning är att mäns våld mot kvinnor, inklusive det hedersrelaterade våldet och förtrycket, ska upphöra. Det arbetet gör vi bäst tillsammans, säger Lisa Friberg (S), ordförande jämställdhetsberedningen.

Vi måste reagera innan det är för sent

– Majoriteten av de som faller offer för dödligt partnervåld är kvinnor, och de flesta har haft kontakt med olika samhällsaktörer eller en arbetsgivare innan mordet. Därför är det livsviktigt att vi fortsätter lyfta dessa frågor så att vi kan lära oss att reagera innan det är för sent. Våld i nära relationer kan vara en dold orsak till ohälsa och återkommande sjukfrånvaro. Att uppmärksamma våldsutsatta medarbetare handlar om omtanke och är ett led i att omsätta Eskilstuna Kommuns handlingsplan, Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2021–2025, i praktiken, säger Sofie Tenser, kvinnofridsutvecklare på Eskilstuna Kommun.Programpunkter i samband med Kvinnodagen:

  • Eskilstuna Stadsbibliotek. Olika programpunkter under veckan, 7–10 mars.
  • Digitalt evenemang via ABF Sörmlands YouTube-kanal. 8 mars klockan 08.00–18.00. Vissa delar går att ta del av i efterhand. Länk till sändningen fås via ABF:s webbplats.
  • Eskilstuna Stadsmuseum. 8 mars klockan 16.00–18.30. Invigning av utställningen “VI ÄR MÅNGA – musiker i Eskilstuna”.

Klicka på länken för att ta del av det kompletta programmet.

Historia

Internationella Kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. Eskilstuna Kommuns jämställdhetsberedning har i uppdrag att se till att Eskilstuna Kommun årligen uppmärksammar den Internationella Kvinnodagen den 8 mars, Jämställdhetsdagen den 26 augusti och Internationella Mansdagen den 19 november.

You May Also Like