Omkring 79.000 personer i Eskilstuna har rösträtt i valet till Europarlamentet…

Så fungerar EU-valet i Eskilstuna

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Från och med den 22 maj (nu på onsdag) kan alla som har rösträtt förtidsrösta i valet. Eskilstunaborna kommer att märka några skillnader jämfört med valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022. Bland annat kommer flera förtidsröstnings- och vallokaler att vara utbytta.

Omkring 79.000 personer i Eskilstuna har rösträtt i valet till Europarlamentet. Liksom under valet 2022 kommer det att finnas 64 vallokaler i Eskilstuna att rösta i på valdagen, men några av dem har bytts ut till i år. Därför är det viktigt att den som röstar på valdagen kontrollerar sitt röstkort för att se vilken vallokal de tillhör. Det kommer att finnas 14 förtidsröstningslokaler runtom i kommunen. I år är de lokalerna bättre anpassade till när och var väljarna förväntas rösta. Bland annat kommer man att kunna förtidsrösta i Tuna Park och i Cityhuset.

Tillgänglighet och kapacitet

Det är Valnämnden i Eskilstuna som har ansvaret för genomförandet av röstningen  i kommunen:

– Valnämnden utvärderar noga alla förtidsröstnings- och vallokaler utifrån tillgänglighet och kapacitet. När det gäller förtidsröstningslokalerna har vi inför kommande val sett över öppettider och platser för att kunna erbjuda goda möjligheter för röstning. Eftersom det är svårt att förutse när folk väljer att rösta kan det lätt uppstå köer vid vallokalerna, både under förtidsröstningen men också på själva valdagen. Därför vill vi uppmana väljarna att ha god tid på sig när de ska rösta, säger Valnämndens ordförande Kjell Dahlén (M).

Kjell Dahlén

EU-valet

I valet väljer medborgarna i alla EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Europaparlamentet beslutar bland annat om EU:s lagar och budget. Sverige har 21 av 705 platser i parlamentet. Eskilstunabornas valdeltagande i EU-valet 2019 var cirka 47 procent – en låg siffra jämfört med deltagandet i valet till till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Detta är något man vill ändra på, och få så många röstberättigade som möjligt att ta sig till en vallokal.

Röstkortet till EU-valet kommer i brevlådan nu i dagarna…

Röstkorten skickas ut till dem som har rösträtt under perioden 13 till 20 maj (idag måndag). Man har rösträtt i valet om man är 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Man har också rösträtt om man är medborgare i något annat av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till röstlängden. Förtidsröstningen i EU-valet pågår 22 maj till 9 juni. Vallokalerna kommer att ha öppet klockan 8.00 till 21.00 på valdagen den 9 juni.

Stålforsskolan är en av vallokalerna i Eskilstuna – Denna bild är från valdagen 2022 i samband med valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige…

Mer information om förtidsröstningslokaler och öppettider hittar du via denna länk. Du kan också läsa mer på eskilstuna.se/val.

Läs också:

Eskilstuna: Vandaliserade valplakat

”Klarsynt” pro-rysk bloggare från Nyköping står på Folklistans lista till EU-valet

You May Also Like