Insändare från Metall: “EU måste sätta människan före marknaden”

EU-samarbetet ger många fördelar. Vi får till exempel större exportmöjligheter, som i sin tur ger fler industrijobb och bättre välfärd i Sverige. Samtidigt är EU inte felfritt, det finns mycket som måste förbättras. Det är därför vi behöver välja EU-parlamentariker som vill påverka EU till det bättre.

Vi vill se ett EU som sätter människan före marknaden. Vi löntagare ska inte konkurrera mot varandra med dåliga arbetsvillkor och låga löner. Och våra sociala och fackliga rättigheter måste skyddas på samma sätt som företagens. Just därför behöver vi välja EU-parlamentariker som lyssnar på fackens åsikter. Högern och populisterna kommer aldrig driva vår kamp åt oss.

Rösta i Europaparlamentsvalet den 26 maj, och rösta på politiker som sätter människan före marknaden!

Sirpa Mäkipää IF Metall Mälardalen

Agata Kosik IF Metall Mälardalen

Eine Ikonen IF Metall Mälardalen

You May Also Like