Rolf Nordin om det senaste årtiondenas krig

Krig efter andra världskriget del 1

Jag inleder med två bilder från (2:a) Vietnamkrigen. En närmare förklaring finns i texten om Vietnamkrigen.

Saigon 1978: Polischef i Saigon-juntans tjänst genomför utomrättslig avrättning av FNL-medlem.

Börjar med en personlig beskrivning av de olika formerna av krigen.

  1. Invasionskrig. Detta är lättast att förklara, enklast med exemplet När Tyskland anföll Polen 1939.
  2. Frihetskrig Huvudsakligen när en Koloni gör Uppror mot Kolonimakten, Exempel Algeriets kamp mot Kolonimakten Frankrike.
  3. Inbördeskrig. Här år definitionen svårast. Hur ska det definieras när ett krig startar strax efter att staterna delats.

Självklart kan det vara oklart hur ett krig ska klassas, men det kan sägas klart att de krig som rasat efter 1945 huvudsak handlar om Frihetskrig och/eller Inbördeskrig.

De enda rena Invasionskrigen utanför Mellanöstern är lätt räknade även om jag har missat något/några.

Det handlar om det så kallade Fotbollskriget mellan El Salvador och Honduras som pågick under fyra dagar.

Det andra är Falklandskriget som var ett krig mellan Storbritannien och Argentina 1982 om Falklandsöarna, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna. Falklandsöarna består av två stora och många små öar i Sydatlanten nära Argentina, vars namn och anspråk har varit omdiskuterat länge. Falklandskriget startade fredagen 2 april 1982 med den argentinska invasion och ockupationen av Falklandsöarna och Sydgeorgien, och avslutades med den argentinska kapitulationen 14 juni 1982.

Övriga krig

Det första kriget som tas upp är Koreakriget 1950-53. Eftersom Korea delades i två delar 1948, efter att varit ockuperat av Japan ligger det närmast att kalla det ett Inbördeskrig då det bröt ut så kort efter att Japans ockupation upphörde. Finns väl anledning att nämna att ett nytt krig idag skulle definieras som Invasionskrig med tanke på hur länge de varit två nationer.

Nästa krig är Vietnamkriget som är ett som sträcker sig över minst 30 år.

Under större delen av Andra Världskriget hade Japan invaderat området med Vietnam, Laos och Kambodja. När Japan kapitulerat 1945 kom Kolonialmakten tillbaka som inget hade hänt. I sammanhanget är det anledning att påminna om att det förekom Gerillastrider under Japanska ockupationen. Resultatet blev ett Frihetskrig som till slut, 1954, innebar att kolonimakten Frankrike lämnade området och länderna Laos, Kambodja och Vietnam uppstod. För Vietnam gällde en delning mellan Nord- och Sydvietnam.

Resultatet av tudelningen av Vietnam innebar att det inte dröjde länge innan kriget fortsatte, denna gång som kan klassas som Inbördeskrig med betydande inblandning av USA. Från en bit in på 60-talet var USA den dominerande parten både med trupper i Sydvietnam och omfattande bombningar i båda delarna av Vietnam. Ett resultat av detta var omfattande demonstrationer över världen. Den följande bilden är från Stockholm där bl.a. Olof Palme deltog tillsammans med Nordvietnams ambassadör.

Den högra bilden från 1965 var i inledningen av FNL-demonstrationerna som kan anses som missvisande se den avslutande bilden från 1967 för del 1.

Min storebror deltog i en av av de första demonstrationerna och fick pröva på “polisbehandling” av det hårda slaget. En bild med polisbehandlingen av min bror kom sen i min lillebror skolbok, sannolikt samhällskunskap. Jag letar efter bilden men hittills förgäves.

Rolf Nordin

You May Also Like