Rolf Karlman om Einar Ekberg – pingströrelsens Jussi Björling

Hans röst var den mest fulländade. Einar Ekberg sjöng så att himlen öppnade sig. Han var pingströrelsens stora trumfkort.

Einar Ekberg föddes på samma dag och samma år som Dag Hammarskjöld, nämligen den 29/7 1905. Han avled 1961. Einar Ekberg lever i allra högsta grad hos den äldre generationen både inom pingströrelsens led men också bland människor utanför samfundet. 100-årsminnet av storsångarens födelse, 2005, uppmärksammades även genom den lovordade biografin ”Blott en afton bor jag här. En biografi om Einar Ekberg” av Mattias Agnesund.

Einar Ekbergs betydelse för pingströrelsen skildras också i P O Enkvists bok om Lewi Pethrus ”Levis resa” där det konstateras att många icke-troende sökte sig till Pingstkyrkorna runt om i landet när Einar Ekberg skulle sjunga.

PO Enquists skrev i sin bok om Levi Pethrus att det stora “kvinnohavet” eller “gumhavet” på pingströrelsens möten faktiskt blir Sveriges största rörelse för ensamstående yrkesarbetande kvinnor.

Einar Ekberg och Levi Pethrus blev tidigt nära förbundna. Einar Ekberg föddes bokstavligen in i musikens och frikyrkans värld. Han växte upp i ett sjungande och spelande frikyrkligt hem i Malmö. Han blev andedöpt som 11-åring. Precis som en annan storsångare Jussi Björling började han turnera som barn.

Yrkesbanan var dock tänkt att bli någon annan. Han skulle arbeta inom familjeföretaget som var en möbelfirma. När Einar Ekberg var över i USA för att praktisera som tapetserare mötte han emellertid Levi Pethrus som var i USA på en predikantturné. Pethrus övertalade Einar Ekberg att följa med och sedan inleddes ett samarbete som kom att vara i decennier. Förutom karismatisk sångarfurste i pingströrelsen var Ekberg också redaktör för rörelsens tidning Sångens Härold och även programchef vid den nystartade IBRA-radion som sände från Tanger i Marocko.

Bortsett från ett inhopp på den världsliga arenan under beredskapsåren med sången “Hälsa pojkarna därute” blev Ekberg pingströrelsen trogen livet ut.

Einar Ekberg vistades dock periodvis i USA. Under 1950-talet blev han också amerikansk medborgare. En orsak till emigrationen uppgavs var att han var rädd för kommunismen och att ryssarna skulle erövra hela Europa. Han skriver också i ett brev från USA till Levi Pethrus “att det skulle vara kusligt att bli fångad i ett litet land av ryssen”. En inte helt ovanlig känsla under kalla krigets värsta år.

Einar Ekberg återvände dock regelbundet till Sverige för långa sommarturnéer. Han övertog också en del amerikanska 1950-tals manér. Ekberg gillade stora amerikanska bilar och uppträdde solbränd i eleganta kostymer. När Einar Ekberg i slutet av sitt liv drabbades i cancer flyttade han tillbaka till Sverige för gott.

1953 sjöng Einar Ekberg för 30.000 åskådare i Kungsträdgården. De som var på plats vittnar att det var ett ”magiskt” framträdande. Einar Ekberg var sannerligen en dåtida kristen storkändis, kanske i stil med Carola idag. Han betydde också mycket för medlemstillströmningen till Pingsrörelsen och det insåg entreprenören Levi Pethrus.

De mest önskade andliga sångerna med Einar Ekberg är “Någonstans bland alla skuggorna står Jesus”, “Blott en afton”, “O, store Gud”. Han har också sjungit in Levi Pethrus ”Löftena kunna ej svika”. Andra favoriter är “Jag är en främling” och “Jag har hört om en stad ovan molnen” och naturligtvis “Blott en dag”. När man hör Einar Ekberg sjunga den sistnämnda sången förstår man varför han kallades för ”rikströstaren”.

Slutligen kan vi kanske minnas Einar Ekberg vackra baryton i artikelförfattarens personliga favoritsång nämligen Carl Olof Rosenius ”Vart jag går i skogar berg …”

Vart jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän jag hör hans röst.

Väl osynlig är han, men han talar. Talar stundom varning, stundom tröst.”

Rolf Karlman

You May Also Like