Kommunala Rekarnegymnasiet i Eskilstuna. (Foto: René Forsman)

Rekarnegymnasiet i Eskilstuna får nationell utbildning i truppgymnastik

Från och med höstterminen 2023 kommer kommunala Rekarnegymnasiet i Eskilstuna att erbjuda nationell idrottsutbildning (NIU) i truppgymnastik – det i kombination med programmen på Rekarnegymnsiet. Det innebär att elever som studerar på Rekarnegymnasiet under skoltid kan träna och utveckla sig inom truppgymnastik med en ansvarig instruktör från IK Eskilstunagymnasterna.

Målet med skolans idrottsprofiler är att ungdomar ska kunna kombinera gymnasiestudier med sin idrott. Det har sedan tidigare funnits ett samarbete mellan Rekarnegymnasiet och IK Eskilstunagymnasterna i form av en lokal idrottsutbildning (LIU). Den kommer att finnas kvar, men nu utökas alltså möjligheterna även med en nationell idrottsutbildning (NIU) i truppgymnastik för de elever som elitsatsar i sin idrott.

Kombinera gymnasiestudier med idrottssatsning

– Samarbetet med IK Eskilstunagymnasterna har utvecklats mycket positivt över tid. Det har varit viktigt i utformningen av hur skolan arbetar tillsammans med föreningen. Nu kan vi erbjuda bra möjligheter för våra elever att kombinera sina gymnasiestudier med en idrottssatsning eller ett hälsointresse. Att bli certifierade och kvalitetssäkrade från Skolverket och Gymnastikförbundet genom en NIU-certifiering har känts som ett naturligt steg, säger Jens Axdorph, rektor på Rekarnegymnasiet.

Jens Axdorph, rektor på Rekarnegymnasiet

– Vi är väldigt tacksamma och glada för denna chans att utveckla truppgymnaster och truppgymnstiken i samarbete med Rekarnegymnasiet och Gymnastikförbundet. Vi är en liten förening och ser detta som en chans att växa både breddmässigt och inom tävlingsgymnastik. Föreningen har en pågående elitsatsning, och samarbetet ger dessa gymnaster en större möjlighet till att kunna kombinera träning och skola, säger Jimmy Ekstedt, ansvarig tränare i IK Eskilstunagymansterna.

Bilden visar truppgymnastik i Österrike. (Foto: Wikipedia)

Bakgrund

Rekarnegymnasiet i Eskilstuna har en lång erfarenhet av att bedriva utbildning för idrottande ungdomar. Genom åren har många elever genomfört utbildningen med goda resultat, både vad gäller den idrottsliga som den studiemässiga delen. Skolan är idag en certifierad NIU-skola (nationellt godkänd idrottsutbildning) med sammanlagt 45 platser per årskurs i fyra idrotter – handboll, fotboll, simning och truppgymnastik.

Bilden visar ett mixlag i Norge. (Foto: Wikipedia)

I beslut från Gymnasienämnden har Rekarnegymnasiet, i samband med en omorganisation av den kommunala gymnasieskolan, fått ett riktat uppdrag att ytterligare utveckla möjligheterna för Eskilstunas gymnasieungdomar att kombinera gymnasiestudier med satsning på idrott eller integrerade studier inom hälsoområdet. Detta har resulterat i att ungdomarna som studerar på Rekarnegymnasiet kan kombinera samtliga utbildningar med någon av de tre inriktningarna mot idrott och hälsa, NIU, LIU eller Hälsoprofil.

Truppgymnastik

Truppgymnastik är en tävlingsform inom gymnastik som växte fram på 1980-talet i Sverige. Det är den populäraste gymnastikdisciplinen i Sverige med drygt 19.000 licensierade tävlingsgymnaster (2011). Sverige tillhör världstoppen i truppgymnastik tillsammans med framför allt Danmark på herrsidan, samt Island på damsidan. Gymnasterna tävlar i lag på cirka 6 till 20 gymnaster, beroende på vilken tävlingsnivå det rör sig om, och tävlingar sker i damklass, herrklass, mixad klass samt öppen klass. I mix måste hälften vara pojkar och hälften flickor vilket skiljer sig mot öppen klass där alla oavsett kön får delta. De grenar man tävlar i är tumbling, trampett och fristående. Domare ger en poäng för varje redskap som i sin tur består av delpoänger. Det är cirka 4 till 8 domare i varje gren.

You May Also Like