Greta Thunbergs regngroda.

Pristimantis gretathunbergae

Klimataktivisten Greta Thunberg har fått ge namn åt en tidigare okänd regngroda som upptäckts i ett bergsparti i Panamas regnskog.

Grodan upptäcktes för ungefär 10 år sedan men har inte fått något namn.

Men nu har en grupp biologer under ledning av läkarna Abel Batista och Konrad Mebert, som ligger bakom upptäckten av den tidigare okända grodan, meddelat att grodan döpts till Pristimantis gretathunbergae.

De ger följande motivering till sitt beslut:

“Greta Thunberg representerar de trovärdiga röster som avslöjar politikers och näringslivsintressenters diplomatiska ridå. Hennes röst är avgörande om vi vill återgå till och upprätthålla en hälsosam miljö på den planet vi alla delar, och inte minst lära oss att respektera dess magnifika mångfald av liv som tog miljontals år att utveckla”.

Enligt tidskriften Vice är området där regngrodan hittades hotad av ökad skövling. Regnskogen huggs ner och ersätts av plantager och betesmark. Om inte skövlingen av regnskog kan hejdas går kanske den här grodan, och alla andra djur och växter i den artrika regnskogen, mot en dyster framtid.

PS. Pristimantis är den samlade beteckningen för släktet “svanslösa groddjur”.

Rolf Waltersson

You May Also Like