Bild: David Rock / pixabay.

Peru: Nyvalde presidenten Pedro Castillo har formerat sin regering – Skärpt klasskamp kan förväntas

Perus president Pedro Castillo (tv) utsåg i fredags Pedro Francke,“högerns hopp”, till ekonomiminister i den nybildade regeringen. Foto: EFE, Telesur.

Namnen på samtliga 18 ministrar i Peru nya regering är nu klara.

I fredags (30/7) utsåg Perus nyvalde vänsterpresident Pedro Castillo  till ministrar i sin regering Pedro Francke (ekonomiminister) och Annibal Torres (justitieminister och minister för mänskliga rättigheter).

Francke har tidigare internationellt verkat bland annat inom Världsbanken och som konsult till FN-anknutna ILO (International Labour Organisation). I Peru inom landets centralbank och som verkställande direktör för Foncodes (Kooperativa fonden för social utveckling).

Castillos val av ekonomiminister har välkomnats av den nye presidentens motståndare på högersidan. Detta i skarp kontrast till högerns reaktion på Castillos val av den som långt till vänster i ekonomiska frågor stående Guido Bellido som regeringens premiärminister; en utnämning som väckte en storm av indignation bland de besuttna och deras medier. Och kursfall på börsen för peruanska storföretag.

Anibal Torres, den nye justitieministern är advokat, och har tidigare försvarat Castillos parti Perú Libre (Fria Peru) mot högerns förtalskampanjer.

Den nya vice-presidenten Dina Boluarte, tillika minister för utveckling och social inkudering, har också hon åsamkat högern kalla kårar. Liksom den nye utrikesministern, författaren och sociologen Hector Bejar, och hälsoministern Hernando Cevallos. Och flera andra av de nya ministrarna.

De 16 första ministrarna utsågs i torsdags vid en ceremoni från vilken Pedro Francke påstås ha avvikit.

Men dagen efter utsågs han alltså till ekonomiminister.

Han har offentligt tillkännagivit att inga privata företag ska socialiseras. En ståndpunkt som förmodligen inte delas av vare sig regeringen i sin helhet, den nye presidenten eller den folkliga rörelse som bar fram vänstern i valrörelsen.

Från högerhåll aktualiserades redan direkt efter presidentvalet i juni som politiskt motdrag alternativ en militärkupp. Mycket lär framöver blir beroende av hur kraftfullt vänsterns ledning förmår mobilisera Perus breda folkliga krafter i kampen för en djupgående social förändring.

Källor: Telesur, Guardian

You May Also Like