Israelisk verklighet – del av den monstruösa apartheidmuren. Foto: anonym / Pixabay.

Palestinierna finns! – Däremot finns det ingen israelisk demokrati!

Gert Andersson, Kerstin Dahlberg och Rolf Björnson, medlemmar i Palestinagrupperna i Skåne, uppmanar i detta debattinlägg svenska medier att anpassa sin rapportering om tillståndet i Israel till verkligheten.

*****

“Det finns inga smålänningar.” Så hette den uppmärksammade dramaserie som Sveriges Television lanserade år 1981. Titeln var en lätt omformulering av ett famöst uttalande av Israels första kvinnliga premiärminister Golda Meir: “Det finns inga palestinier”. Nyss uttryckte sig den högerextreme finansministern Bezalel Smotrich i Israels nuvarande regering på samma sätt: “Det finns inga palestinier”.

Det jäser sen en tid i Israel, men inte på grund av Smotrichs förnekande av det palestinska folkets existens och hans önskan att kasta ut palestinierna ur landet. Nej, protesterna handlar om juridik.

Svenska medier rapporterar om de sensationellt stora demonstrationerna i Israel där 100 000-tals människor kritiserar ett lagförslag från regeringen och premiärminister Benjamin Netanyahu. Med en åsnas envishet upprepar svenska medier att Israels “liberala demokrati” är i farozonen.

Vi ställer frågan: vilken demokrati?

Tänkande och samtidigt empatiska israeler, liksom en del judar på andra håll i världen, har insett att demokrati inte går att kombinera med ockupation och apartheid. Tyvärr är det än så länge alltför få som vågar säga det offentligt, men de finns. Den israeliska människorättsorganisationen B´Tselem gör det: “Democracy isn’t the rule of one people over another. It’s the rule of the people. All people”.

Liksom Amnesty International och Human Rights Watch har B´Tselem beskrivit Israel som en apartheidregim. FN:s människorättsexpert Francesca Albanese har slagit fast att Israels ockupation är olaglig. Sammantaget rimmar detta illa med “liberal demokrati”.

Israel toppar inte heller Economists demokratiindex, vilket man kan tro när uttrycket “liberal demokrati” ständigt återkommer i nyhetsrapporteringen – som ett mantra. Tvärtom anser Economist att Israel bör klassas som en “bristfällig demokrati”.

Våra uppmaningar är följande:

  • Till reportrar och redaktioner: tala sanning om Israel som ockupationsmakt med illegala bosättningar och apartheidregim. Upprepa dessa fakta vid varje rapportering och stryk “liberal demokrati”.
  • Till Sveriges Television: sänd åter serien Det finns inga smålänningar och lägg den för alltid på SVT Play.

Vår slutsats är: om det inte finns några palestinier, ja då finns det inte heller några smålänningar.

Palestinagrupperna i Skåne

Gert Andersson, Kerstin Dahlberg, Rolf Björnson

You May Also Like