I höst kan Kommunen och Polisen komma att beslagta elsparkcyklar som står parkerade på detta vis…

P-förbud för elsparkcyklar i höst

Från och med den 1 september i höst får elsparkcyklar inte längre ställas var som helst på trottoarer och cykelbanor, uppger infrastrukturministern, Tomas Eneroth (S), för Aftonbladet. Om de parkeras fel får Kommunen eller Polisen beslagta dem – och företagen måste sedan betala för att lösa ut fordonen.

I Eskilstuna har företagen som hyr ut dessa elsparkcyklar nu blivit så många att det är svårt att veta hur många aktörer vi har i staden. Vad man däremot vet är att många Eskilstunabor känner en stor irritation över att dessa fordon ligger slängda och står parkerade på många olämpliga ställen. I bland hamnar de i Eskilstunaån. På sociala medier har tongången ofta varit hög.

Nu är det “slutslängt”

Men nu kommer alltså en ny lag. Elsparkcyklar får inte längre parkeras på gång– och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Eskilstuna Kommun ska ansvara för att sätta upp dessa anvisningsskyltar. Om elsparkcyklar har parkerats eller lämnats på olämplig plats har Kommunen och Polisen möjlighet att forsla bort dem. Elsparkcykelföretagen kommer då att behöva betala kostnaden som uppstått för bortforslingen för att på så sätt få tillbaka sina fordon. Budskapet från infrastrukturminister Tomas Eneroth är att det nu får vara “slutslängt”, skriver Aftonbladet.

– Det är ingen mänsklig rättighet att skräpa ner hela stan. Det får vara slutslängt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till Aftonbladet.

Jimmy Jansson positiv

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), välkomnar de nya reglerna. Han skriver på sin Facebok-sida:

– Det var förbanne mig det finaste jag har hört sedan jag konfirmerades. Kan vi nu hoppas att dessa mojänger kommer att behöva parkeras i stilfulla parkeringsställ på strategiskt utsedda platser så att gaturummet åter blir tillgängligt och tryggt för alla, samtidigt som detta sätt att resa kan komplettera bil, buss, cykel och gång i staden? skriver Jimmy Jansson.

Företagen som hyr ut dessa fordon känner nu en oro inför höstens nya regler. Ändringen träder i kraft den 1 september i höst.

En elsparkcykel som sett bättre dagar – Bilden är tagen på Gillbergaplan i Eskilstuna.

Ytterligare en ”felparkerad” elsparkcykel – Denna bild är tagen utanför Fortet i centrala Eskilstuna. Denna elsparkcykel utgör i alla fall inget hinder för övrig trafik…

You May Also Like