Hur många elsparkcykel-uthyrare finns det egentligen en marknad för i Eskilstuna? Foto: Voi.

Ännu en elsparkcykel-uthyrare till Eskilstuna!

Sedan tidigare finns företagen Tier och Swift – nu etablerar sig ett tredje företag i Eskilstuna.

Det nya företaget går under namnet Voi. Deras elsparkcyklar har en maxhastighet på 20 km/h, men under kvällar och nätter (onsdag till lördag) kan fordonen bara framföras i 15 km/h. Under de tiderna aktiveras dessutom ett slags reaktionstest som man som förare måste utföra i appen innan man kan få igång elsparkcykeln. Detta för att försöka förhindra att folk kör berusade. Misslyckas man som användare med reaktionstestet uppmanas man i stället att beställa en taxi.

Har redan ställt ut fordon i stan

Det nya företaget Voi har redan börjat ställa ut sina fordon i Eskilstuna. Företaget uppger att man måste ha fyllt 18 år för att få hyra deras fordon, men hur detta rent praktiskt ska kunna kollas är oklart.

En fjärde aktör på väg

Ytterligare ett fjärde företag kan vara på gång att etablera sig i Eskilstuna. Det ska i så fall handla om ett företag i Örebrotrakten som nu visat intresse för Eskilstuna.

Hatad och älskad

Debatten kring elsparkcykelns vara eller icke vara har pågått livligt de senaste åren. Ibland med högt tonläge – framförallt på sociala medier. Eskilstuna Kommun menar att det kan vara bra att känna till att kommunen inte tillhandahåller några elsparcyklar, utan att det är privata företag som ansvarar för dem.

Vilka regler gäller?

I princip kan man säga att samma regler gäller för elsparkcyklar som för vanliga cyklar. De ska i första hand framföras på cykelbanorna i staden. Det är också samma regler som gäller när man ska parkera en elsparkcykel som för en vanlig cykel. En elsparkcykel får inte parkeras hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att den inte får blockera gångbanan eller bli en fara för andra trafikanter. Till andra trafikanter räknas gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med exempelvis nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står eller ligger mitt på trottoaren. Framförallt är det just parkerandet av den använda elsparkcykeln som har skapat debatt.

För den som vill läsa mer ingående om vilka regler som gäller för elsparkcyklar kan man läsa det på kommunens hemsida.

En elsparkcykel som sett bättre dagar… Fotot taget på Gillbergaplan i Eskilstuna.

You May Also Like