Det är viktigt att ta med sig batteriet när man lämnar sin elcykel – även kortare stunder…

Stölder av elcyklar har ökat med 50 procent

De anmälda stölderna av elcyklar har under januari till maj i år ökat med 50 procent jämfört med samma period 2021. Det uppger Stöldskyddsföreningen. Ökningen av elcykelstölder gäller samtliga regioner i landet. Risken att få sin elcykel stulen är avsevärt högre än för en vanlig cykel.

Störst är ökningen i regionerna Syd och Nord med 107 procent vardera, lägst är ökningen i region Stockholm med 7 procent. Hittills i år har 20.525 cyklar varav 4.920 elcyklar anmälts stulna under perioden januari till maj. Procentuellt är risken att bli av med sin elcykel större än att bli av med en vanlig cykel utifrån totalen av cyklar och elcyklar. Vad gäller de cykeldelar som stjäls ligger även batterier till elcyklar på topp. Det är därför viktigt att ta med sig batteriet när man lämnar elcykeln även kortare stunder.

Försvåra för tjuven

– Har man en elcykel är det extra viktigt att göra det man kan för att minska risken att bli utsatt för stöld. Allra bäst är att låsa fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul, och kom ihåg att ta med batteriet, säger Lina Nilsson, Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Branschen ser allvarligt på stölderna

Inget annat stöldbrott är så stort som just cykelstölder, och nu går SSF tillsammans med VTI och Folksam i bräschen för bildandet av ett branschråd för säkrare cykelparkeringar och minskade cykelstölder. Tanken med branschrådet är att samla berörda aktörer för att gemensamt hitta lösningar på cykelstölderna. Ingen ska av rädsla för att få sin cykel stulen avstå från att använda cykeln som transportmedel.

SSF:s tips för att minska risken att få sin cykel stulen:

  • Lås inte endast med tillverkningslåset, utan lägg till pengar på ett ordentligt godkänt lås.
  • Lås fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul.
  • Ta med batteriet när du lämnar din elcykel obevakad även för kortare stunder.
  • DNA-märk din cykel och cykeldelar, det hjälper polisen att binda tjuven vid brottet och ökar dina chanser att få tillbaka din cykel om den blir stulen.

You May Also Like