Tidigare P.A Larssons Gjuteri & Aduceringsverk i Västra industriområdet. Bilden hämtad från eskilskällan.se

Gjutaren vid P.A. Larsson

Eskilstuna-poeten Peder Andersson (f 1946) skrev Farfars-dikten för närmare 40 år sedan. Den publicerades i bland annat Folket i Bild/Kulturfront. eFOLKET har fått tillåtelse av Peder att publicera dikten på nytt.

Det förvirrade vetandet

Hur var och en söker sitt

De som tror att allting är sagt

öppnar dagen

som en luggsliten portfölj

och stänger den

som en medhavd plastkasse

De överlever sig själva

de försent ute

De kommer springande

över barndomens snövallar

som skottades av plogbilar

eller en fadersgestalt

en farfar

någon med spruckna nävar

och valkar

som bar unikaboxen som en sejdel

på den tiden

lätt att ha med sig

till ett grovt hantverk av järn och eld

De hade en cykel

och tiden som ett ämbar

att ösa ur när halkan

var som värst

och gruset gjorde

vägen framkomlig

Det finns ännu på bild

en bild på början

och en vid pensioneringen

som inte blev den lägereld

de önskat sitta vid

Det blev en tids vila

kort somrar

och så upp igen

till korridorena

alléerna av sängar

som de ovetande

hade byggt

Kvinnor i vitt

värjde sig mot deras trevande oro

ålderns höst

med gallergrindar

de fick inte falla

ur sina sängar

Natten då farfar dog

var jag på annan ort

och ville inte gå in

i hans rum

och se honom i ögonen

i det jag drömde

Han får verka

och värka i mig …

gjutaren på P A Larssons gjuteri.

Peder Andersson

Fotograf: Jean Hermansson. Från boken “Nere på verkstadsgolvet” (Jean Hermansson och Folke Isaksson, Stiftelsen Litteraturfrämjandet, 1971). Bilden är här beskuren.

You May Also Like