Bild från skämt- och satirtidningen NAGGEN från 1917. Foto: Rolf Waltersson.

Olika benämningar på samma saker.

Om ordets makt över tanken. Och hur tankarna styr våra ordval.

Snus är snus om än i gyllene dosor – och tvärtom.

Olika benämningar på samma saker, beroende på var vi befinner oss på den sociala stegen.

En liten “Illustrerad ordlista” från skämt- och satirtidningen NAGGEN från 1917.

Jag har delat upp bilderna så att det ska framgå tydligare vilka två bilder som hör ihop.

Text och foto:

Rolf Waltersson

You May Also Like