Ökande klyftor i Sverige

Skillnaden mellan välbeställdas och fattigas levnadsvillkor fortsätter att öka i Sverige. Det konstateras i en färsk studie utförd av Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Studien visar att det inte bara är de allra rikaste som blivit ännu rikare.

– Det är inte den yttersta toppen som drar ifrån, utan det verkar vara förmögenhetsägarna i gruppen under, säger professor Daniel Waldenström till TT.

Höga bestående arbetslöshetstal tillsammans med avskaffandet av förmögenhets- arvs- och fastighetsskatt anses vara några viktiga faktorer bakom utvecklingen. Ökande klyftor är en internationellt förekommande trend som inleddes runt 1980.